České zbrojovky chtějí žalovat Německo

Německo blokuje vývoz vojenské techniky - taková slova znějí na adresu našich západních sousedů od českých zbrojovek. Ty plánují dokonce i to, že by na Německo podaly mezinárodní žalobu. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Českým zbrojovkám vadí, že Německo jako tranzitní země zasahuje do vývozu českých zbraní a vojenské techniky, přestože české úřady vydaly k tomuto vývozu oficiální souhlas. Německé zákony totiž vyžadují rovněž souhlas tamních úřadů. A na ten leckdy české podniky marně čekají. Obchody se tím Čechům komplikují a zbytečně prodražují. Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka se tak děje už řadu let. Takový postup považuje asociace za nepřijatelný. Vždyť Němci si vlastně nárokují vydávat novou exportní licenci.

„Jsme země Evropské unie. Jsme země, která má velmi přísný režim na vydávání povolení k obchodu s vojenským materiálem. Proto se domníváme, že by vydávání tranzitních licencí mělo být automatické na základě toho, že máme povolení k exportu.“

Situace v posledním roce se prý už stává neúnosnou. Asociace proto oslovila své členy, aby jí poskytly všechny informace o případech, kdy německé úřady nevydaly povolení pro tranzit do Hamburku. Na základě těchto informací chce asociace připravit mezinárodní žalobu na Německo. Jiří Hynek říká, že české Ministerstvo zahraniční věcí už v této záležitosti intervenovalo v Berlíně, jenže výklad příslušných zákonů v Německu se nezměnil. Asociace má podezření, že v některých případech jde německým úřadům o to, aby české firmě obchod znemožnily a umožnily naopak německé firmě vstup na určitý trh. Češi proto zastávají názor, že tranzitní licence by se v Evropské unii měly úplně zrušit.

„Domnívám se, že institut tranzitních licencí, který je také používán například v Polsku nebo Rakousku je přežitek studené války.“

Česká republika institut tranzitní licence nepoužívá. Pokud by ale měl pokračovat současný stav, chce asociace české vládě navrhnout, aby přistoupila k recipročním opatřením.

„Ano, chtěli bychom to tak, i když samozřejmě jsem si vědomi toho, že reciproční opatření, které bychom zavedli, nebude tak účinné, protože upřímně všichni víme, že nejdůležitější tranzitní zemí je Německo, protože přístav Hamburk je klíčový. Na druhou stranu si myslíme, že něco je potřeba učinit, protože není možné, aby naši zahraničně obchodní politiku řídily sousední země.“

Asociace se domnívá, že Česko by mohlo nastolit tuto otázku už zanedlouho, v době, kdy země bude předsedat Evropské unii. Ostatně mottem českého předsednictví má být Evropa bez bariér.

„Jestliže Evropská unie vznikla právě proto, aby se zjednodušily podmínky obchodování, je toto téma velmi významné.“

Dodává Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.