České ženy a podnikání

Mají české ženy zájem podnikat? Možná ve městech, ale jaká je situace na venkově? Na tyto ozázky se pokoušel najít odpověď průzkum mezi ženami žijícími v obcích s méně než 2000 obyvatel. Jaký byl závěr? Ženy podnikat chtějí, ale často nevědí jak začít. Více Jaromír Marek.

Pro celou Českou republiku je charakteristická už tradičně vysoká zaměstnanost žen. To platí zejména ve městech. Podstatně jiná je však situace na českém venkově. Zejména ženy, až 90% , uvádějí, že mají problémy s pracovním uplatněním. Více Bohumíra Jozífková z agentury Dema.

"Na venkově se nejedná jen o ženy, které pracovaly v dnes už zaniklých zemědělských družstvech. Je zde řada žen, které mají střední a vysokoškolské vzdělání a chtějí své vzdělání a praxi uplatnit. Nedělat to, co se jim nabízí, ale to, co by chtěly dělat. Tak aby byly prospěšné."

Velká část oslovených žen, by chtěla začít podnikat. Jako důvody uvádějí další zdroj peněz a seberealizaci. Většina chce přitom podnikat doma spolu se svými rodinnými příslušníky a bez úvěru. Skutečně začít je však pro většinu oslovených žen mimořádně náročný krok. Pokračuje Bohumíra Jozífková.

"Řada žen neví, kde a v čem začít. ženy potřebují probudit, získat sebedůvěru. Hlavní překážka je v nich samotných, musejí se přesvědčit, že chci něco prosadit."

Stejný názor má i předsedkyně Českého svazu žen, Zdeňka Hajná.

"Osobně si myslím, že jde o posílení sebevědomí.Ženy by se měly více zapojit do práce místních zastupitelstev. Ta mohou mnohdy vytvářet klima pro podnikání na vesnici. Pokud se zapopojí do komunální politiky, mohou tak spoluvytvářet podmínky pro vlastní podnikání."

Ženy samotné uvádějí jako hlavní důvod pro to, že byť chtějí podnikat dosud nezačaly, nedostatek odvahy. Většina oslovených žen by chtěla podnikat v agroturistice a pohostinství, případně mít malý obchod. Podle Českého svazu žen, který si tento průzkum zadal, by měl stát věnovat podpoře podnikání žen na venkově větší pozornost. Jeho rozvoj by totiž mohl pomoci významně snížit nezaměstnanost na českém venkově.