Česko bude předsedat Visegrádu, naší prioritou je i energetická bezpečnost

temelin11.jpg

1. července přebírá Česká republika předsednictví v tzv. Visegrádské 4, tedy seskupení čtyř postkomunistických států střední Evropy - České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Od svého vzniku v r. 1991 se tato skupina zemí snaží společně prosazovat své zájmy v Evropě i v evropské sedmadvacítce. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg představil priority, které si Česko jako předsednická země pro následující rok vytyčilo:

Karel Schwarzenberg,  foto: ČTK
"My máme takové vzácné štěstí, že budeme předsedat V4 ve výjimečných okolnostech. Zítra je poslední den maďarského předsednictví v Evropské unii, které se velice osvědčilo. 1. července začíná polské a my v té době máme příležitost předsedat V4, což vytváří jedinečné synergické možnosti,"

Česká republika pro společné působení států V4 stanovila konkrétní cíle a priority v zahraniční politice, oblasti obrany a bezpečnosti, finančním sektoru, ale i v sociální oblasti, regionálním rozvoji, turistice, dopravě, kultuře a dalších sférách možné spolupráce. Heslem českého předsednictví je Inovativní Visegrád, tedy rozvíjení nových a kreativních myšlenek a návrhů řešení. Ministr Schwarzenberg uvedl, že V4 se přitom bude soustředit na klíčové otázky Evropské unie pod polským předsednictvím:

"Jeden z největších úkolů tohoto předsednictví je příprava finančního rámce Evropské unie na léta 2014 až 2020."

Dlouhodobě klíčovou otázkou pro V4 je oblast energetiky a energetické bezpečnosti. Jde hlavně o propojení ropovodů a plynovodů v ose sever - jih, které ruší dlouholetou závislost středoevropských zemí na dodávkách ropy a plynu z východu.

"Já bych taky rád oživil debatu, co se týče jižního koridoru, obzvláště Nabucca, a taky vyzkoumat možnosti v Kaspickém regionu. Uvidíme, co se nám podaří."

V Evropské unii se podle ministra Schwarzenberga nyní velmi vážně debatuje o využití jaderné energie. Vyvolalo ji hlavně rozhodnutí Německa o uzavření jeho jaderných elektráren.

"To ovšem úplně změní kvalitu energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Je jasné, že vypnutí německých jaderných elektráren způsobí podstatné zdražení ostatních energetických zdrojů."

Karel Schwarzenberg v této souvislosti přiznal, že alternativní zdroje energie jsou drahé a v našem regionu nejsou pro jejich masivní rozšiřování ani vhodné podmínky. Česká republika se tak musí soustředit hlavně na rozvoj jaderné energetiky. Energetika se stane i jednou z hlavních agend V4 za českého předsednictví.

Další oblastí je transatlantická spolupráce, vztahy se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Ministr kritizoval Evropu za to, že se příliš naučila spoléhat na obranné síly USA. V4 za českého předsednictví se bude snažit podpořit vlastní obranné kapacity Evropské unie.

"Ve V4 připravujeme na druhou polovinu r. 2016 Battle Group Evropské unie. Pracujeme na tom, abychom společně budovali kapacity a možnosti a společně trénovali naše ozbrojené síly."

Jednou z priorit je také další rozvoj tzv. Východního partnerství, dále podpora balkánských států při jejich vstupu do Evropské unie a NATO a ulehčení vízové politiky pro občany tohoto regionu. Ministr Schwarzenberg také zdůraznil, že je potřeba uchovat Schengenský prostor v jeho původním smyslu a nevytvářet vnitřní hranice uvnitř Evropské unie. Na dotaz novinářů potvrdil, že Česko nebude bránit vstupu Chorvatska do unie.