Česko je v Evropě jedničkou v třídění plastových obalů

Česká republika se ocitla na samé špici v třídění a recyklaci plastových obalů. Podle Eurostatu předstihla i Německo, které má v hospodaření s odpady delší tradici než my. K evropské špičce patříme i v třídění papíru a skla. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Modré nádoby na papír, zelené na sklo a žluté na plasty. Takový obrázek lze dnes spatřit už ve čtyřech pětinách českých měst a obcí.

"Dnes je do systému Eko-kom oficiálně zapojeno více jak pět tisíc obcí z těch zhruba šesti tisíc tří set obcí v ČR. Nicméně to neznamená, že ve zbývající zhruba tisícovce obcí, a já upozorňuji, že to jsou opravdu malinkaté obce, se netřídí,"

říká radní města Dobřany a člen komise životního prostředí Svazu měst a obcí ČR Marek Sýkora. S tříděním a recyklací odpadů se v Česku začalo v polovině 90. let minulého století.

"Začínalo se papírem, potom se k tomu přidalo sklo, následně plasty a v poslední době i nápojové kartony, kde to je ekonomicky možné a ten systém se vyplatí."

A výsledek po zhruba deseti letech? V roce 2006 podle Evropského statistického úřadu vytřídili Češi přes 44 procent plastových obalů. O tři procenta tak předstihli Německo. Míra recyklace papíru přesáhla dokonce 90 procent. S více než šedesátiprocentní recyklací papírových obalů, plastů a skla s námi může soutěžit jen Belgie, Lucembursko, Německo a Rakousko. Jakub Kašpar z ministerstva pro životní prostředí tvrdí, že čísla za r. 2007 jsou ještě příznivější:

"Ta data z r. 2007, která my už máme k dispozici, ukazují dokonce, že u plastového odpadu se míra vytřídění zvýšila na necelých 52 procent. Srovnání s dalšími evropskými zeměmi zatím nemáme, nicméně míry vytříděnosti se zvyšují i u dalšího odpadu, jako například u papíru, kde míra třídění dosahuje až pětadevadesáti procent."

Ukazuje se, že lidé v Česku se už naučili odpady třídit. Potvrzuje to i Marek Sýkora za Svaz měst a obcí:

"Podle průzkumu veřejného mínění až sedmdesát procent obyvatel České republiky se hlásí k třídění odpadů. Vlastně každý obyvatel za loňský rok vytřídil zhruba 33 kilogramů odpadu papíru, skla, plastu nebo nápojových kartonů."

Horší je to se směsným komunálním odpadem. Na jednoho obyvatele tu připadá ročně téměř tři sta kilogramů. V jeho využívání patří Česká republika jen k lepšímu průměru.

"Příkladem budiž biologicky rozložitelný odpad, který stále z valné většiny končí na skládkách, a přitom tvoří zhruba třetinu komunálního odpadu. Výsledkem je, že z komunálního odpadu Češi vytřídí pouze zhruba čtvrtinu."

A jaké další využití má recyklovaný odpad? Z plastů se vyrábějí lavičky, koše, patníky k silnicím, PET lahve se promění v netkanou stříž do zimních bund nebo do spacáků, starý papír se vrací například v podobě balicího papíru.