Česko se bude moci podílet na vývoji družic

druzice_evropa.jpg

Česká republika se v příštím roce stane plnoprávným členským státem Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT). Přístupovou dohodu v pondělí podepsali český ministr životního prostředí Ladislav Miko a generální ředitel organizace EUMETSAT Lars Prahm.

Lars Prahm  (vlevo) a  Ladislav Miko,  foto: ČTK
EUMETSAT provozuje čtyři geostacionární družice, první evropskou polární orbitální družici a oceánskou družici. Údaje a výstupy z těchto družic přispívají k předpovídání počasí a monitorování světového klimatu. Organizace se sídlem v německém Darmstadtu je také jednou z klíčových složek nově budovaného evropského programu Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti.

Generální ředitel EUMETSATu Lars Prahm při podpisu dohody připomněl, že Česko bylo v roce 1992 prvním nečlenským státem, který uzavřel s organizací EUMETSAT smlouvu o využití údajů. Jak řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko, plné členství, které by se pro Česko mělo datovat od 1. ledna příštího roku, opravňuje státy podílet se na vývoji družic, používat všechna získaná data a software organizace. Vedoucí družicového oddělení Českého hydrometeorologického ústavu Martin Setvák vidí i další výhody:

"Bude to mít i tu změnu, že české firmy se budou moci ucházet o zakázky v organizaci EUMETSAT. Domníváme se, že by se to mělo hlavně týkat softwarových firem, kde přece jenom máme větší šanci prorazit než v oblasti vývoje hardwaru družic."

Doposud Česko s Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic jen spolupracovalo. Podle Martina Setváka nebude český hlas v této organizaci bezvýznamný:

"Některá rozhodnutí EUMETSATu musí být jednomyslná, a tak vlastně i ten jeden hlas České republiky bude významný z hlediska třeba strategie budoucího směrování organizace EUMETSAT. Předpokládáme, že to budou především softwarové firmy, které by se mohly zapojit do vývoje budoucích algoritmů pro zpracování družicových dat. Vlastně ten systém pro zpracování dat z tzv. meteosatů třetí generace, které přijdou zhruba v letech 2015 až 2017, se začíná teprve rozvíjet, takže tam vidím velké možnosti na uplatnění českých firem."

Česko se na vývoji aplikací souvisejících s evropskými družicemi už podílí prostřednictvím programu Evropské vesmírné agentury (ESA). Agentura přijala od roku 2005 celkem 29 českých projektů z různých oborů kosmonautiky a kosmického výzkumu, z toho se pozorování Země, a tedy témat organizace EUMETSAT, týkala zhruba polovina. Přístupem k ESA a EUMETSAT se vzhledem k těsné provázanosti vývoje a provozu družic mezi organizacemi otevřou možnosti pro uplatnění podstatně většího počtu malých a středních podniků v oblastech informační technologie a přístrojové techniky.

Jako členský stát se Česko plně zapojí do rozhodování evropské organizace a její podniky se budou moci ucházet o její zakázky. Zároveň si zachová neomezený přístup ke všem údajům a výstupům ze sítě EUMETSAT pro své oficiální činnosti, které ostatně využívala už jako spolupracující stát. Česko se bude také účastnit všech povinných programů organizace.

Smlouvu s EUMETSATem musí ještě ratifikovat český parlament.