Předpovědi počasí by měly být přesnější

Mnohem více meteorologických dat zajistí Česku dohoda o spolupráci s organizací Eumetsat. Češi totiž získají bez omezení snímky z nejnovější evropské družice Meteosat-8 a otevře se jim i cesta k novým softwarovým aplikacím. Spolupráce by měla umožnit zlepšení předpovědí počasí. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Česká republika je poslední zemí střední Evropy, která neměla speciální smlouvu s Eumetsatem. Přidružené členství v této organizaci, které schválila vláda už na jaře, by mělo pomoci meteorologům lépe předvídat vývoj počasí. Martin Setlák z Českého hydrometeorologického ústavu to ale upřesňuje.

"Až tak dalece bych se to tvrdit netroufal. Data z meteorologických družic slouží jako jeden ze základů pro předpovědi. Samy o sobě předpověďmi nejsou."

Přidružené členství ovšem umožní Česku získávat mnohem víc dat z družic, než tomu bylo dosud, kdy spolupráce s organizací Eumetsat probíhala jen na základě dvoustranné dohody.

"Je to i otázka družice, kterou používáme. Do dnešních dnů a pravděpodobně ještě do konce tohoto roku totiž používáme geostacionární družici Meteosat 7, která je označována jako první generace. Tato družice poskytuje své snímky každých 30 minut a ve třech spektrálních kanálech. Naproti tomu družice, kterou začneme využívat pravděpodobně od začátku příštího roku, je označována jako Meteosat druhé generace. Ta poskytuje své snímky každých 15 minut, tedy dvakrát častěji, místo tří spektrálních kanálů je jich tam dvanáct a navíc má družice daleko přesnější rozlišení. Takže dojde k výraznému objemovému nárůstu dat a jejich kvality. To je právě to, co pak může projevit v přesnějších předpovědích počasí."

Členství v Eumetsatu není samozřejmě zadarmo. Jako členský stát bude Česká republika přispívat podle svého hrubého domácího produktu.

"Platíme už i teď. V rámci přidruženého členství budeme platit samozřejmě více. A ten poplatek bude rok od roku stoupat. To je ale obecná politika organizace Eumetsat a s tím nic nenaděláme."

Každopádně díky přidruženému členství budou předpovědi počasí přesnější. Ověřit si to ale budeme moci až v příštím roce. Teprve během podzimu má být v hydrometeorologickém ústavu instalován počítač za více než milión korun, který bude s to zpracovávat data z evropské družice Meteosat druhé generace. Pak se bude ještě dva měsíce zkoušet příslušný software. Zbývá ale dodat, že dohodu o přidruženém členství k Eumetsatu musí ještě schválit parlament.