Český architekt pomáhal 11. září při záchranných pracích na Ground Zero

Foto: ČTK

Útok na Světové obchodní centrum v New Yorku, k němuž došlo právě šesti lety, změnil světovou politiku. Zblízka ho tehdy sledoval architekt Jiří Boudník, který do Spojených států emigroval. Zúčastnil se i záchranných prací na Ground Zero. Milena Štráfeldová mu zavolala do New Yorku:

Foto: ČTK
Jak jste se k těm záchranným pracím u Dvojčat dostal?

"To bylo vlastně ráno, poté, co první letadlo naletělo do Severní věže. Někdo mi zavolal a řekl, že se něco stalo, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Až do té doby, kdy se rozlítly dveře a jeden z mých spolupracovníků nám rozkázal opustit budovu. V té době jsem pracoval na budově Federálního soudu v Brooklynu, ani ne kilometr od věží. Takže v tu chvíli jsem vlastně byl venku a sledoval jsem obě věže, jak hoří. S tím, že jsem znal, co dělá ocel, když se taví, jsem se rozhodl jít přes Brooklynský most a varovat požárníky a záchranáře."

Vy jste se už zmiňoval, že tam panoval poměrně velký zmatek. Byl jste jediný, kdo v tu chvíli šel vlastně v protisměru proti všem těm utíkajícím Newyorčanům, nebo tam bylo víc takových lidí, kteří šli pomáhat?

"Ani jsem si to v té době neuvědomil, ale byl jsem v podstatě jediný, který šel proti proudu lidí. Proto jsem také jako první viděl padat Jižní věž. Budova se už vlastně začala sesouvat dolů, ostatní si toho ale všimli teprve za pár vteřin, až když k nám dolehl zvuk toho rachotu."

Vy jste díky své profesi, jako architekt, měl příležitost pomoci při záchranných pracích. Vytvořil jste model, který pomohl záchranářům. O jaký model šlo a jak mohl pomoci?

Jiří Boudník,  foto: www.bbc.co.uk
"Šlo vlastně o trojrozměrný překlad dvourozměrných výkresů. K tomu došlo při jednom z našich setkání záchranářů, když jsme plánovali práci na následující den. Viděl jsem, jak záchranáři, kteří pracovali s jeřáby, nerozuměli výkresům. Tak mne napadlo, že by bylo dobré to v podstatě přeložit nebo znovu vytvořit v trojrozměrném modelu."

Pomohl tento model podle Vás dokonce zachránit i něčí život?

"To si nemyslím, protože to bylo asi čtyři dny poté. V té době jsme už nikoho živého nenacházeli. Myslím ale, že pomohl zachránit život v tom, že během záchranářských prací nebo při odstraňování trosek nedošlo k žádnému vážnému úrazu, protože jsme díky těmto modelům mohli plánovat, kam přesně postavit jeřáby a které části trosek odklízet."

A poslední otázka: letos poprvé neprobíhá ten vzpomínkový ceremoniál na Ground Zero, protože tam vzniká nový památník obětí útoku. Jak se Vám ten návrh líbí? A můžete ho přiblížit? Jak vlastně vypadá?

"Jedná se o dvě jakoby prázdná tělesa, která jsou zapuštěná do země. Člověk musí sestoupit pod zem, kde vidí vodu, jak přetéká přes zdi, které obepínají tento otevřený prostor. Tyto dvě nádoby představují půdorysy obou věží. Myslím, že je to poetické řešení memoriálu, ale uvidíme, jak bude vypadat to závěrečné řešení."

Děkuji za rozhovor a zdravím do New Yorku.