Český Člověk v tísni opravuje na Srí Lance školy, které zničila tsunami

Foto: ČTK

Humanitární organizace Člověk v tísni předala žákům ve srílanském městě Muthur už devět zrekonstruovaných škol. Pokračuje tak v pomoci ostrovu, který v roce 2004 zasáhla ničivá vlna tsunami. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Foto: ČTK
Tsunami, která v prosinci roku 2004 zasáhla celou jihovýchodní Asii, způsobila na Srí Lance velké lidské ztráty i materiální škody. O život přišlo přes pětatřicet tisíc lidí a dalšího více než půl milionu ztratilo střechu nad hlavou. Vlna poškodila i většinu veřejných budov, včetně škol:

"Zničeny nebo do velké míry poškozeny byly de facto všechno školy, které se nacházely v blízkosti břehů,"

vysvětluje Matěj Novák, který v současné době na Srí Lance působí jako vedoucí mise Člověka v tísni. Tato společnost v Česku vyhlásila ihned po tsunami veřejnou sbírku, v níž se sešlo přes 130 milionů korun. Během několika dní také vyslala přímo na místo svého experta, který měl zjistit, kde a jak je potřeba nejvíce pomoci. Podle pražského koordinátora Člověka v tísni Prokopa Ištvánka si pak tato organizace záměrně vybrala oblast Trincomalee, kam se humanitární pomoc ze světa prakticky nedostává:

"A to především z toho důvodu, že tam trvá dlouhodobý ozbrojený konflikt."

Separatističtí Tamilští tygři tu už dvě desítky let bojují proti srílanské vládě. Konflikt ovlivňuje i práci Člověka v tísni, protože objekty, které už byly před dokončením, byly v loňském roce znovu poškozeny.

Matěj Novák při otvírání jedné z devíti zrekonstruovaných škol,  foto: ČTK
Po tsunami Člověk v tísni přišel do Trincomalee s nejnutnější potravinovou a materiální pomocí, brzy ale začal s výstavbou rodinných obydlí a škol. Nejprve vzniklo přes čtyřicet provizorních přístřešků, aby se děti neučily pod širým nebem, pak ale následovaly běžné školní budovy:

"Jen v Muthuru jsme těch škol postavili či zrekonstruovali devět, to jsou ty, které jsme nedávno předali. Pak jsme postavili a zrekonstruovali cca deset dalších škol v oblasti Trincomalee."

Jen v nově předaných devíti školách se může učit téměř 850 dětí. Člověk v tísni školy vybavuje také nejnutnějším nábytkem a pomůckami a zajišťuje i rekvalifikační kurzy pro učitele.

"Zároveň se věnujeme také psychosociální pomoci, vzdělávacím projektům a podpoře drobných živností,"

dodává Matěj Novák ze Srí Lanky. Podle Prokopa Ištvánka si už Člověk v tísni získal na ostrově dobrou pověst:

"Kdykoliv a kohokoliv se v Trincomalee zeptáte, od koho by chtěl postavit barák nebo školu, tak všichni říkají od Člověka v tísni. Především skrze ty stavební projekty máme velice dobrou pozici, a to nejenom v očích tamější komunity, ale někdy i v očích lokální správy."