Český statistický úřad požádal o audit bezpečnosti dat ze sčítání lidu

Jsou osobní data českých občanů dobře zabezpečena? Tato otázka se objevila v souvislosti se sčítáním lidu, bytů a domů, které proběhlo v České republice na přelomu února a března. Právě zpracovávání získaných údajů nastoluje otázku ochrany osobních dat. Podrobnosti zjišťoval Josef Kubeczka.

Pochybnosti o účinném zabezpečení osobních dat se objevily už před samotným sčítáním a byly směrovány jak na zákonodárce, kteří příslušnou normu schválili, tak na jejího vykonavatele - Český statistický úřad. Obavy navíc umocnily některé přehmaty sčítacích komisařů. Přímo alarmující byl případ olomoucké komisařky, která si svou nebalostí nechala zcizit několik desítek vyplněných sčítacích archů, když je ponechala v igelitové tašce na chodbě jednoho domu.

Český statistický úřad si i proto nechal po ukončení sčítání zpravovat Střediskem empirických výzkumů bleskovou analýzu veřejného mínění. Ukázalo se, že více než dvě třetiny občanů nepovažují otázky, které jim byly položeny při nedávném sčítání lidí, domů a bytů, za podstatný zásah do vlastního soukromí. Polovina lidí také věří, že Český statistický úřad jejich osobní údaje ochrání. Přesto tento úřad požádal právní kancelář Weinhold Andersen o posouzení technologické a právní bezpečnosti zpracovávání dat z letošního sčítání. Důvody tohoto zadání upřesnila ředitelka Českého statistického úřadu Marie Bohatá:

"To neznamená, že si nejsme jisti, ale my chceme ukázat veřejnosti, že jsme maximálně otevření, tak jako jsme se snažili být po celou dobu příprav a té první fáze sčítání lidu."

Advokát Michal Kroft z kancelář Weinhold Andersen nám sdělil, co tento úkol pro ně znamená:

"Je to vlastně ověření toho stavu, který u toho klienta je, spolu samozřejmě se souborem doporučení, pokud tam zjistíme nějaké nedostatky."

Soukromou společnost oslovili statistici poté, co Úřad pro ochranu osobních údajů podle Marie Bohaté odmítl kontrolu v Českém statistickém úřadu provest. Ředitel Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt ale takové nařčení odmítá:

"Ona požádala náš úřad o bezpečnostní audit, a to požádala někdy v listopadu, ale my samozřejmě žádné bezpečnostní audity dělat nebudeme ani neděláme, protože tu odpovědnost za ochranu dat má statistický úřad a na to ať si najme ty, kteří dělají bezpečnostní audity."

Ten však není levnou záležitostí. Podle advokáta Michala Krofta si firmy za podobné audity učtují zhruba 190 až 240 dolarů za hodinu práce.