Čeští architekti navrhli chrám pro věřící v Gabonu

Foto: www.crestcom.cz

Čeští architekti navrhli chrám pro gabonské věřící. Stavba za dvě miliardy jim tak otevírá další dveře do střední Afriky. K projektu katedrály se dostali úplnou náhodou, řekl v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovu šéf týmu architektů Vladimír Kružík.

"My už více než rok projektujeme pro gabonské ministerstvo zdravotnictví areál nové univerzitní nemocnice v hlavním městě Libreville. Někdy na začátku minulého roku, když jsme byli na návštěvě Gabonu, tak nás pozval do své rezidence arcibiskup Basile Mve-Engone, který je hlavou katolické církve v Gabonu. Kromě toho, že se zajímal o náš projekt, tak nám sdělil, že připravuje výstavbu nové baziliky pro hlavní město, která se má stát zároveň novým architektonickým symbolem. Nabídli jsme, že bychom mu rádi předvedli také náš výtvarný názor. Nakonec to dopadlo tak, že ho ten náš architektonický koncept oslovil. Zalíbil se mu a rozhodl se, že architektonická realizace bude svěřena nám."

Jak chrám vypadá?

"Dominantní stavbou je budova baziliky asi pro 4.500 věřících. Bude na vrcholu pahorku nad městem Libreville. Navrhli jsme ji jako bílou betonovou konstrukci s prosklenými obvodovými stěnami, které budou tvořeny vitrážemi. Na tuto centrální stavbu baziliky bude navazovat most, který spojuje baziliku s centrálním náměstím zhruba pro 10 tisíc věřících. Samozřejmě v celém areálu se budou nacházet ostatní stavby jako ubytovny pro věřící, pro poutníky, zdravotní zařízení a tak dále."

Kdo se podílel na návrhu?

"My jsme postupovali tak, že jsme udělali naši vnitropodnikovou soutěž, ze které vzešlo několik návrhů a já jsem pak vybral návrh kolegyně Aleny Mocové, která podle našeho názoru nejlépe vystihla zadání pana arcibiskupa a to se potvrdilo jako správné."

Jak řekla autorka návrhu Alena Mocová deníku Právo, podobnou stavbu ještě neprojektovala. Pouze jednou kostel v jižních Čechách a to šlo o školní práci. Chrám v gabonské metropoli Libreville tak bude její prvotinou. Bude mít základnu s rozpětím 160 na 80 metrů. A dominovat mu bude věž vysoká 70 metrů. Gabon patří v Africe díky ropě k bohatým zemím. Leží na rovníku a to limitovalo i použití stavebních materiálů, poznamenal šéf týmu architektů Vladimír Kružík.

"Tam je několik problémů. Samozřejmě klima - tropické deště, které ničí fasádu. Téměř znemožňují využití suterénu stavby. Takže na to reagujeme například právě využitím pohledového betonu, který bude odolný, bude mít samočistící efekt. Bude to ušlechtilý beton s příměsí drceného mramoru a ostatních činitelů, které budou chránit povrch konstrukce proti povětrnostním podmínkám. Samozřejmě to shromaždiště pro 4.500 lidí musí splňovat veškeré technické požadavky na tepelnou pohodu. To znamená, že počítáme s větráním a také s jakousi částečnou klimatizací tohoto prostoru."

Čeští architekti by se v Gabonu rádi podíleli i na projektu letiště a stadiónu.