Čeští experti pomáhají zlepšit stav lesů v Mongolsku. Učí, jak se o lesy starat

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se snaží pracovat na záchraně lesů v Mongolsku. Tamní situace s úbytkem lesních porostů je totiž kritická, v oboru chybí znalosti i zkušenosti. Čeští vědci se tak snaží mongolským odborníkům vysvětlit význam lesů a předat jim zkušenosti, jak se o les správně starat.

Foto: Mendelova univerzita

Mongolsko nejsou jen stepi a pouště, ale i lesy. Ty ale rychle ubývají. Problémem je i tradiční mongolské pastevectví. Stepi už v současné době neuživí tolik ovcí, krav a koz, pastevci se tak přesouvají do míst, kde jsou lesy a tedy i více vody. Umělá obnova lesa v Mongolsku ale téměř neprobíhá a tak dochází postupnému zmenšování plochy lesa nebo k jeho úplné ztrátě.

„Lesní pastva je jednou z největších hrozeb pro budoucnost ostrůvkovitě se vyskytujícího lesa v lesostepních oblastech. V okrajových zónách porostů nedochází k úspěšné přirozené obnově, jelikož jsou všechny mladé stromky opakovaně skousávány,“ uvedl na webu Mendelovy univerzity Jan Šebesta z Lesnické a dřevařské fakulty.

Foto: Mendelova univerzita

Česko prostřednictvím univerzity již řadu let spolupracuje s mongolskými institucemi na plánování lesního hospodářství a také poskytuje vzdělání místním odborníkům na ekologii lesů a krajiny. V současné době vedou čeští experti z MENDELU pilotní evropský lesnický projekt STREAM, na kterém se podílí jedenáct univerzit.

V rámci projektu už v Mongolsku založili několik výukových ploch. Podle Václava Peciny z Agronomické fakulty chybí uživatelům lesa v Mongolsku motivace a prostředky k jeho ochraně.

„Z toho důvodu se snažíme ukázat také možnosti průběžné výchovy porostů a udržitelného hospodaření v nich, které přispějí nejen k získání finančních prostředků nebo materiálu na ochranu lesa, ale také zvýší jeho odolnost proti požárům, celkovou stabilitu nebo napomůžou přirozené obnově,“ popisuje.

Foto: Mendelova univerzita

Vzdělávání vysokoškoláků

Foto: Mendelova univerzita

Vědci v Mongolsku monitorují také přírodní podmínky. Sledují teplotu a vlhkost půdy, teplotu vzduchu a srážky. Podle dat následně upraví hospodaření ve vybrané oblasti, zároveň získají důležité informace o dynamice prostředí a fungování lesů v unikátních lesostepních oblastech.

„Práci v terénu jsme pojali také edukačně. Kromě prezentace našich aktivit místním uživatelům lesa, pastevcům a politickým činitelům jsme chtěli přidat naší práci také další rozměr. Tím je vzdělávání vysokoškolských studentů environmentálních oborů přímo v terénu,“ dodal Šebesta.

Foto: Mendelova univerzita

Kromě spolupráce přímo v lese si studenti mohli vyzkoušet i inventarizaci lesa nebo stromolezení a absolvovali také přednášky a cvičení z pedologie či botaniky. Během nich se mohli přímo zapojit i do výzkumů.

V srpnu se čeští vědci z Mongolska vrátili, za pár týdnů se tam ale vydají opět. Chtějí navázat zalesňováním a školeními v ochraně a pěstování lesa. Součástí výjezdu bude mimo jiné také zahájení výstavy k výročí Gregora Johanna Mendela na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru.