Vědci z Mendelovy univerzity chtějí zastavit ubývání lesů v Mongolsku

Foto: archiv Mendelovy univerzity v Brně

Požáry nesužují lesní porosty jen v Amazonii a na Sibiři, ale také v Mongolsku. Lesní hospodářství je tam na okraji zájmu, chybí odborníci. Ani někteří studenti lesnictví neviděli souvislý les. To se snaží změnit vědci z Mendelovy univerzity v Brně, kteří v Mongolsku působí. Snaží se místním vysvětlit význam lesů a předat zkušenosti.

Souvislý les v Mongolsku je stále vzácnější,  foto: Yaan,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Vědci z brněnské Mendelovy univerzity vzdělávají mongolské studenty lesnictví,  foto: archiv Mendelovy univerzity v Brně
Od roku 2000 ubylo v Mongolsku v důsledku intenzivní pastvy a požárů asi 35.000 kilometrů čtverečních lesní půdy. Tamní lesy zaujímají jen asi sedm procent z celkové rozlohy země, jde však o stejnou plochu, jakou mají dohromady lesy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska říká Jan Šebesta z Mendelovy univerzity.

"V Mongolsku ubývají lesy obecně. Tamní ministerstvo se zavázalo, že do roku 2030 chce zvýšit rozlohu lesů na 9 procent, což byla rozloha, která tam byla ještě v roce 2000. Za těch zhruba 20 let se snížila rozloha lesa z 9 procent na 7. A v čem je ten problém? Vzrůstající sucho jako globální problém a tání permafrostu. Ten permafrost - trvale zmrzlá půda - je hlavním zdrojem vody. V momentě, kdy odtává, se dostává spodní hladina níž a ten les chřadne. Už se tam není ani schopen vrátit, protože není spodní voda, která byla dodávaná tím permafrostem."

Foto: archiv Mendelovy univerzity v Brně
Vy jste se teď z Mongolska vrátili, o čem jste tam jednali?

"Měli jsme tam kurz dlouhodobě udržitelného hospodaření pro studenty z mongolské univerzity, akademické pracovníky a setkání se zástupci ministerstva."

Doporučili jste jim třeba něco, co neznali a byla to pro ně novinka?

"Pro některé z těch studentů bylo novinkou, že byli v lese a poprvé viděli nějaký komplexní souvislý les."

To byli studenti lesnictví?

"Ano. Někteří studenti nedokázali třeba ani rozeznat břízu od topolu. Opravdu je tam, co ukazovat, je o čem se s nimi bavit. Musím říct, že mají velký zájem a těší se na další spolupráci příští rok. Jak ti co sem pojedou, tak ti, co mají nějakou možnost a motivaci sem vyjet příští rok."

Foto: archiv Mendelovy univerzity v Brně
A houbaře určitě napadne, jestli jste našli houby?

"Ano, teď tam je hodně klouzků a Mongolové houby sbírají."

Vědci chtějí dostat studenty do terénu

Jak dodal Jan Šebesta z Mendelovy univerzity, problém je, že se o lesní hospodářství téměř nikdo nestará. Pro nájemce jsou lesy na okraji zájmu.

"Lesy jsou státní, ale hospodaření je v rukou nájemců, řekněme od tisíce do 10 tisíc hektarů. Jsou to většinou pastevci nebo zemědělci, tím je daný i ten vztah k lesu."

Foto: archiv Mendelovy univerzity v Brně
Vědci už také pomáhali přes Českou rozvojovou agenturu. Uskutečňoval se tam projekt s ukázkami dlouhodobě udržitelného lesního hospodářství, zakládala se tam lesní školka, semenný sad. Jak tahle aktivita pokračuje?

"Školku a zázemí tam založili kolegové v čele s Richardem Slabým a my to zázemí včetně výukového centra můžeme používat na to, abychom studenty dostali do terénu a mohli jim ukazovat některé příklady správných zásad hospodaření."

Čeho byste chtěli dosáhnout, když všechno půjde tak, jak si představujete?

"My jsme se přeorientovali na výukovou činnost, protože jsme zjistili, že ty realizace jsou sice dobré, ale jsou to lokální věci. My chceme rozšířit povědomí o důležitosti lesa na širší populaci. Teď jsme to zaměřili na konkrétní ročník studentů. Rádi bychom to rozšířili na víc oborů studentů, kteří by prošli tímto kurzem, případně i nějaké rozšiřování typu lesní pedagogika pro střední školy, ale to je spíš do budoucna."

Foto: archiv Mendelovy univerzity v Brně