Čeští exportéři a Afrika

Foto: Archiv společnosti Veba
0:00
/
0:00

Čeští exportéři míří do Afriky. Z ekonomického hlediska je kontinentem dosud neprobádaným, lidem i obchodníkům se vybaví v souvislosti s Afrikou řada předsudků. Za posledních 10 let se ale výrazně změnila, i když na obrovském kontinentu jsou stále regiony, které jsou extrémně chudé. Afrika prožívá asi nejúspěšnější období v moderních dějinách a čeští exportéři se toho snaží využít.

Michal Mejstřík,  foto: Archiv Úřadu vlády ČR
Afrika představuje miliardu potenciálních zákazníků. Za 10 let zažila každoroční zhruba pětiprocentní přírůstek HDP, jde tedy o rapidně rostoucí kontinent. Předseda Mezinárodní obchodní komory Michal Mejstřík říká, že český přístup k Africe se během let postupně měnil.

"Afrika - kam jsme dlouhá desetiletí vyváželi v 50. a 60. letech, kdy se industrializovala - byla kontinentem, který byl celé řadě Čechů celkem blízký. Pak se ukázalo, že řada úvěrů, které tehdy byly poskytnuty, nebyla splacena. Po roce 1989 se najednou úplně jiným způsobem otevřela západní Evropa, bonitní zákazníci a většina těch hráčů, kteří se věnují exportu, se začala intenzivně věnovat právě rozvoji na blízké trhy. Ty jsou daleko snadnější a pochopitelnější. Takže dlouhá léta cizí kulturní prostředí Afriky bylo vnímáno jako něco hodně vzdáleného."

Baťa působí i v subsaharské Africe,  foto: Archiv společnosti Baťa
Jména jako Sigma, Koh-i-noor, Baťa nebo Škoda ale stále mají v Africe zvuk. V Africe se rychle rozvíjí třeba Jihoafrická republika, Ghana a frankofonní země na západě světadílu jako je Senegal, Benin a Togo. V těchto zemích působí silné evropské banky. Podle Michala Mejstříka ale mají čeští výrobci šanci hlavně v severní Africe.

"Historicky má největší potenciál Egypt, který ovšem v současné chvíli je trochu v problémech. Velkým počtem obyvatel a relativní vyspělostí - je tam celá řada bohatších lidí - je to země, která odebírá tisíce škodovek, vyvážíme tam pravidelně kolejnice, věci, které směřují k podpoře rozvoje infrastruktury. Musím říci, že situace tam je opravdu zajímavá. Celá řada zemí jako Gabun nebo Senegal má zájem o rozvoj zpracovatelského a potravinářského průmyslu. To je všechno něco, co do tohoto segmentu spadá naprosto jednoznačně."

Broumovská Veba vyváží do Afriky český brokát,  foto: Archiv společnosti Veba
Velkým tahounem českých do exportů do Afriky je Škoda. Už nyní dováží auta od Egypta po Togo a chystá své aktivity rozšiřovat. Dalším příkladem úspěšné firmy je třeba broumovská textilka Veba, která vyváží český brokát. Jen její produkce představuje v pořadí třetí nejvíce exportovaný český výrobek na černý kontinent. Také česká společnost Sindat v Africe rychle prorazila s vývozem umělého kamene. Do Afriky vyváží i Linet, výrobce zdravotnických lůžek a zdravotnické techniky. Do jakých regionů má namířeno, popsal Radiu Praha Jiří Plecitý, který se ve společnosti zaměřuje na obchod s Blízkým východem a Afrikou.Jiří Plecitý,  foto: Evropská komise
"Samozřejmě to byly v první řadě severoafrické země, jako je Maroko nebo jako je Egypt. Také ale už dlouhodobě vyvážíme do jižní Afriky. To asi nemusí být překvapení, protože to jsou trhy, které nejsou tak náročné. V současné době se více soustřeďujeme na další státy, protože v afrických zemích se investuje do zdravotnictví, staví se řada nemocnic a myslím, že máme co nabídnout. Takže se soustřeďujeme na země, jako je Keňa, Tanzanie, ale i Rwanda, Uganda, Namibie, Botswana."

Pro malé firmy může být Afrika lepším trhem než třeba Čína. Jde celkem o 55 zemí. Jaké obory se tedy v Africe uplatní nejvíce? Odpovídá Michal Mejstřík.

"Jsou to desítky sektorů, ve kterých se naše firmy uplatňují: vodohospodářské systémy, zavlažovací systémy... Afrika v žádném případě nepatří k zemím, kde by byla jenom poušť. myjí tam samozřejmě občas nedostatek vody, ale dobré hospodaření s vodou je základ. Využití té mimořádně úrodné půdy, která ve významné části Afriky je- to je na jedné straně. Na straně druhé musím říci, že je v Africe velký hlad třeba po tzv. netkaných textiliích, které tam začal investiční činností propagovat firma Pegas Nonwovens. Je celá řada hygienických potřeb, které potřebují netkané textilie, momentálně poptávka tam nesmírně narůstá. Současně se obnovuje celá řada průmyslových závodů, které i v minulosti byly postaveny, třeba s českou pomocí. Je tam příležitost pro naše strojírenské firmy, aby se uplatnily. Pak je tam velký trh pro zboží z oblasti zdravotnictví."

Zdeněk Drábek,  foto: Archiv Univerzity Karlovy
Poradce Mezinárodní obchodní organizace Zdeněk Drábek říká, že pro české exportéry mohou být výhodou také zrušené bariéry mezi zeměmi Afriky. Zboží vyvážené do jedné země se tak může šířit dál a firmy tak mohou získat výhodu.

"Ty, které vyrábějí spotřební zboží, by se o ten trh měly samozřejmě zajímat. V čem je ta atrakce toho afrického trhu je, že ten trh vzrůstá nejenom tím, že se zvyšuje koupěschopnost obyvatelstva, ale snižují se taktéž bariéry k obchodu. Obvykle v minulosti bylo obtížné pro českou malou nebo i velkou firmu vyvážet třeba do Rwandy. Rwanda má deset milionů lidí, není to zase tak velký trh. na investici do infrastruktury, kterou exportér musí dát. Dnes je Rwanda ale už součástí tzv. East African Community. To je integrační blok, kde v podstatě mezi sebou odstranili cla."

Zdroj: Martin23230,  Wikimedia CC BY-SA 3.0
Pod pojmem Afrika si představíme nejčastěji pouště, velbloudy, palmy či domorodce. Afrika je ale členitá a zahrnuje jak arabský sever při Středozemním moři, tak i státy subsaharské Afriky. Právě subsaharská část byla dlouho ekonomicky nedotčená. Za posledních pět let se český vývoz do subsaharské oblasti zdvojnásobil. Zvyšuje se nejen celkový objem dodávek, ale i počet zemí, s nimiž české firmy reálně obchodují. Export a zahraniční obchod směrem do Afriky ale stále podle Michala Mejstříka představuje méně než jedno procento našeho zahraničního obchodu. Podle Zdeňka Drábka je třeba stále posilovat diplomacii v oblasti obchodu.

"Diplomacie přes komerční aktivity by se měla posílit. Je smutné, že v Africe mám pouze dvě zastoupení, což je jižní Afrika a Egypt. Dvě místa, která jsou logická. Ale je spousta jiných míst, kde by Česká republika měla být reprezentována. Afrika je organizovaná přes různé integrační spojení, tak proč by například nemohlo být zastoupení v Nairobi? Nigérie také rovněž není na tom seznamu, což mne velmi překvapuje."

Foto: Krzysztof Szkurlatowski,  Stock.xchng
A jak dodává Jiří Plecitý, obchod s Afrikou se dlouhodobě rozhodně vyplatí.

"Musíme přesně vědět, jak se ten trh vyvíjí. V tuto chvíli jsme na začátku, investice v Africe probíhají, region se stabilizuje. Je to ten okamžik, kdy tam můžeme vstoupit. To ovoce, ty výsledky, které uvidíme, to bude ještě trvat řadu let. není to otázka jednoho roku nebo dvou let, můžeme to vidět za pět i více let, kdy budeme stabilně usazeni a kdy už Afrika bude stabilně investovat."