Čeští krajané v Srbsku spolupracují s Královéhradeckým krajem

V Srbsku, blízko hranic s Rumunskem leží několik měst a vesnic, kde žije česká menšina. Zdejší lidé navázali úzkou spolupráci s Královéhradeckým krajem. Nedávno podepsaná deklarace se už začíná naplňovat. Jak, to je otázka pro Zdeňku Kuchyňovou.

Hlavním centrem oblasti, kde Čeští krajané žijí, je město Vršac, leží přibližně 100 km západně od Bělehradu. Češi žijí také v městečku Bela Crkva a obci Krušica, kde je kolem 300 obyvatel české národnosti. Ryze česká je pak malá obec Česko Selo. Proč se Královéhradecký kraj rozhodl právě pro spolupráci se srbským Banátem, to je otázka pro zástupce hejtmana Vladimíra Dernera.

"V tomto případě se jedná o názornou ukázku toho, jak vznikají zezdola aktivity, které mohou velmi pozitivně přispět k dobrým mezinárodním vztahům. Vůbec prvním impulsem byly kontakty farní charity v Třebechovicích pod Orebem s českou menšinou a to prostřednitvím pana magistra Romana Grossmana, který v tomto území už působí jako koordinátor česko-srbské spolupráce několik let. Takže to byly první impulsy a dále se k tomu v loňském roce přidala obec Černá nad Orlicí. A to prostřednictvím Svazu měst a obcí. Takže tyto místní aktivity vyústily ve spolupráci, která je institucionálně zaštítěna. Ale to, co chci zdůraznit, jsou vlastně osobní kontakty jednotlivých lidí, kteří tomu dali základní impuls."

Podpoje tuto spolupráci kraj také finančně?

Vlajka obce Bela Crkva
"Pokud jde o Královéhradecký kraj, zastupitelstvo rozhodlo podpořit tuto spolupráci částkou ve výši 250 tisíc korun a tyto finanční prostředky jsou určeny pro školství a mimoškolní činnost mládeže české komunity v těchto dvou obcích."

Navštěvují krajané ze Srbska zdejší region?

"V minulosti už tady několikrát byli a já předpokládám, že takto navázané kontakty nadále budou i v návštěvách mladých lidí v Čechách pokračovat."

Spolupráce získala také podobu deklarace, kde se mimo jiné hovoří také o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Tato část je už také naplňována. Zdejší nemocnice pomohla jednomu z českých krajanů.

"Jedná se o pana Josefa Kuželku, byl na operaci levého oka, ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Tato operace proběhla včera."