Čeští politici jsou s výsledky dosaženými na summitu Evropské unie v Nice vcelku spokojeni.

Připravila Kateřina Brezovská.

Nejdříve si stručně připomeňme, co znamená dohoda z Nice pro Českou republiku: Evropská unie počítá s tím, že Česko se jednou stane jejím členem. Pokud se tak stane, ČR bude díky svým hlasům v Radě EU spolurozhodovat o množství "evropských zákonů" , v mnoha oblastech bude Česko moci uzavírat v Radě EU různé koalice, často bude moci jít o spojenectví s dalšími malými státy, které se snaží vyvažovat vliv velkých států, ČR bude mít určitě svého zástupce v Evropské komisi, tedy jakési "evropské vládě".

Čeští politici jsou s výsledky dosaženými na summitu Evropské unie v Nice vcelku spokojeni. Podle ministra zahraničí Jana Kavana je lze hodnotit jako velmi pozitivní. Ministr doufá, že další mezivládní konference v roce 2004 se Česká republika zúčastní již jako člen EU. Poslanci soudí, že výsledky summitu jsou pozitivní zejména pro státy střední a východní Evropy, které o členství v evropských strukturách usilují. Část poslanců, především z řad ODS, však upozornila, že výsledek summitu zaostal za původními očekáváními. Podle předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klause summit jasně prokázal, že v Evropě dominují a dominovat budou národní zájmy. Podle stínového ministra zahraničí ODS Jana Zahradila je dobrým znamením, že nedošlo k rozšíření těch oblastí ve kterých se bude hlasovat kvalifikovanou většinou. Prezident Václav Havel označil kompromisní výsledek jednání v Nice za přijatelný. Zároveň doufá, že se tak otevře cesta k jejímu rozšíření podle stanoveného harmonogramu. Prezidentova slova tlumočil mluvčí hradu Martin Krafl. Nejde přitom o oblast pouze hospodářskou. Za ještě důležitější považuje Václav Havel sbližování v rovině politické a občanské. Připomenu, že Václav Havel ve dva týdny starém rozhovoru pro britské The Times varoval, že kroky směřující k odkladu rozšíření Evropské unie by nahrávaly do rukou xenofobů, šovinistů, nacionalistů a ohrozily by stabilitu v regionu.