Čeští politici k návrhu německého kancléře na sedmileté omezení pohybu pracovních sil z nových členských států Evropské unie

Jak jsme vás už informovali, německý kancléř Gerhard Schröder v neděli svým projevem ve Weidenu odstartoval debatu o volném pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie. Vyslovil v něm totiž požadavek, aby občané nově přijímaných zemí mohli získávat bez omezení zaměstnání v dosavadních zemích unie až po sedmi letech. Podrobnosti má Kateřina Brezovská.

Gerhard Schröder tak reagoval na obavy Němců z přílivu laciné pracovní síly z nových členských zemí, která zejména v příhraničních oblastech srazí průměrné mzdy a ohrozí systémy sociálního zabezpečení. Na druhé straně nevyloučil, že by přechodné období mohlo být posléze zkráceno a vyslovil se pro pružný přístup. Premiér Miloš Zeman považuje návrh německého kancléře Gerharda Schrödera za ojedinělý názor, nikoli stanovisko Evropské Unie. Shodl se na tom na schůzce předsedů vlád tří středoevropských zemí - Česka, Polska a Slovenska s nizozemským premiérem Wimem Kokem v Bratislavě. Občanská demokratická strana považuje úmysl německého kancléře Gerharda Schrödera na sedmileté moratorium na pohyb pracovních sil z východoevropských zemí za zjevný krok směřující k vytvoření různých typů členství v Evropské unii. Václava Klause Schröderův názor ale příliš nepřekvapil. Také Občanská demokratická aliance přijala návrh německého kancléře na sedmileté moratorium s rozpaky. Soudí, že jeho návrh nepomáhá vytvoření jednotné integrované Evropy. Podle ODA ke stanovisku německého kancléře přispěla nešťastnou vyjednávací pozicí i česká vláda, "která byla ochotna vyměnit volný pohyb pracovních sil za volný pohyb kapitálu, a tím oddělit Česko od Evropy hned dvakrát". Vicepremiér a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský se domnívá, že je to věc vyjednávání o podmínkách vstupu Česka do Evropské unie.