Čeští poslanci zaslali otevřený dopis EP ohledně Benešových dekretů

Připravila Evelina Himalová.

Skupina českých poslanců adresovala Evropskému parlamentu otevřený dopis, ve kterém reaguje na rezoluci, v níž evropští zákonodárci vyzývají Českou republiku a českou vládu k zrušení takzvaných Benešových dekretů. Ve čtvrtek to potvrdili předseda a místopředseda stálé parlamentní delegace do Evropského parlamentu Jan Zahradil z Občanské demokratické strany a Vladimír Laštůvka z České strany sociálně demokratické. Podle Zahradila naprostá většina evropských poslanců o této problematice nic neví a ani nezná historické souvislosti: V otevřeném dopise Evropskému parlamentu poslanci mimo jiné důrazně odmítají požadavky na zrušení takzvaných Benešových dekretů. Trvají na tom, že tento problém byl na bilaterální česko-německé úrovni vyřešen a jsou zásadně proti jeho přenášení na evropskou úroveň.