Čeští senátoři jednají na Ukrajině s krajany o podpoře a náhradách

0:00
/
0:00

Skupina senátorů vedená předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Janem Hadravou je od neděle na návštěvě krajanů na Ukrajině. Kromě setkání osobních setkání mají na programu jednání o náhradách za nemovitý majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině po jejím připojení k Ukrajinské sovětské socialistické republice po roce 1945. Předsedy krajanského sdružení v Užgorodu Ivana Latka jsem se po telefonu zeptal, o čem s českými politiky už jednali a jak setkání probíhá.

"Setkání jsme měli velmi zajímavé. Nejprve jsme udělali prohlídku městem Užgorodem a potom jsme upřesnili plány našich kontaktů a pomoci krajanům na zakarpatské Ukrajině."

O jakou pomoc by se mělo jednat?

"No my bychom potřebovali knihy v češtině pro naše knihovny. Protože tady se vyučuje čeština na Slovanské univerzitě. Potom bychom chtěli skromný dům, kde bychom mohli dělat setkání s krajany. A taky bychom prosili Senát o pomoc, abychom mohli chytat Českou televizi přes satelit, protože zatím je česká televize zakódovaná."

Můžete vysvětlit, kolik členů má váš spolek a z jakých zdrojů se financuje jeho činnost?

"My máme prakticky dva spolky. První je Užgorodská aspolečnost české kultury Komenského, tam jsem jako zástupce, a Klub T. G. Masaryka v Užgorodě. Každý spolek má zhruba po 100 členech. V Užgorodské společnosti je víc Čechů, v Klubu TGM jsou Češi, Slováci, Rusíni a lidé, kteří mají rádi Masaryka a první republiku. Dostáváme pomoc od ministerstva zahraničních věcí České republiky. Každý rok například vydáváme český kalendář, potom děláme reedice knih z první republiky, například Podkarpatská Rus z roku 1936, teď vyšla Technická práce na Podkarpatské Rusi z roku 1933. Takže ministerstvo zahraničí nám platí 30 procent jako dotace a potom získáváme finanční prostředky od našich členů a od sponzorů tady v Užgorodě."

Vy jste inicioval mj. vztyčení busty T.G.Masaryka v Užgorodě. Připravujete teď nějakou podobnou větší akci?

"Protože jsme Užgorodská aspolečnost české kultury Komenského, chtěli bychom v Mukačevu odhalit tabuli Janu Ámosu Komenskému, protože tam máme i ulici Komenského. Takže po odhalení busty Masaryka v Užgorodě a busty Ivana Olbrachta v Koločavě, byl by velký zájem odhalit skromnou desku v Mukačevě."

Na kdy to plánujete?

"Už máme dohodnuto s městkým úřadem v Mukačevu povolení a kdyby se to podařilo příští rok, tak to by bylo super. Kdyby to nevyško, tak zhruba za dva roky."