Čeští senátoři v čele s Petrem Pithartem jednali v Bělehradě

Petr Pithart

Za průlomovou označila jugoslávská strana návštěvu delegace českých senátorů v čele s předsedou Petrem Pithartem, který tento týden navštívila Bělehrad. Zejména se jednalo o normalizaci diplomatických vztahů i o české pomoci při obnově Jugoslávie. Podrobnosti má Jaromír Marek.

Jak Petr Pithart zdůraznil ještě před odletem, Jugoslávie byla v 80.letech naším významným obchodním partnerem. Ve vzájemné výměně zboží zaujímala Jugoslávie čtrvtou pozici. Cílem české zahraniční politiky by měl být návrat k intenzívním obchodním vztahům.

"V Jugoslávii jsme kdysi dávno hodně investovali a to je nyní naše velká výhoda. Máme nyní možnost v tom pokračovat. Opravovat již postavená zařízení. Máme know how, kontakty, tradice a bude hodně záležet na šikovnosti našich podnikatelů, jak toho dokáží využít. Nemůžeme se srovnávat se západními zeměmi stran vlastních investic, ale oni se s námi nemohou srovnávat pokud jde o vazby, které tam byly a do značné míry ještě stále jsou."

S jugoslávskými politiky jednal Petr Pithart i o připravovaném zákoně o extradici, na jehož základě by bývalý jugoslávský prezident Slobodan Miloševič mohl být vydán do zahraničí.

Vydání Miloševiče do zahraničí podle Pitharta "není samozřejmé" a rozhodně by nemělo být vynuceno.

"Myslím si, že cenné je takové řešení, na kterém se Jugoslávci dohodnou sami. Jestli se to bude řešit v Haagu, Bělehradě nebo v obou místech, to není důležité, ale důležité je, aby se Jugoslávci necítili být pod tlakem natolik, že by to bylo vlastně vynucené řešení".

V rámci humanitárního programu předala české delegace pět autobusů, které česká vláda darovala městu Bělehrad. Zároveň se zavázala, že poskytne prostředky na obnovu části nemocnice "Dragiša Mišovič", která byla poničena při náletech NATO na Jugoslávii v roce 1999.