Čeští surrealisté v Mánesu

Toyen: Magnetická žena, foto: www.aloos.cz

Od 22. ledna do 1. února je možné v malé síni pražského Mánesa vidět několik vrcholných děl Toyen a Jindřicha Štyrského. Vracejí se tam 80 let po výstavě skupiny českých surrealistů.

Jindřich Štyrský: Člověk sépie,  foto: www.aloos.cz
Výstava je rozsahem skromná, ale umělecky bohatá. Základ tvoří čtyři velké oleje: Štyrského Člověk sépie a Tekutá panenka, a Magnetická žena od Toyen. Tato díla z roku 1934 byla součástí první výstavy českých surrealistů, pořádané v roce 1935. Tři plátna doplňuje obraz Sejfy od Toyen. Ten je z roku 1946, odráží se v něm válečný prožitek a připomíná např. některé brutální obrazy Jaroslava Róny. Hodnota vystavených obrazů je 150 milionů korun.

Obrazy objevil francouzský sběratel Bernard Galateau, který je viděl na výstavě v Centre George Pompidou v Paříži v roce 1982. „ Obrazy Štyrského a Toyen mi učarovaly. Později byla sbírka prodávána ve veřejné dražbě, a tak jsem jí část koupil. Na obrazy jsem se pak sám díval tři roky doma. Až jednou mě přišla navštívit žena, která si je chtěla prohlédnout. Chtěla být s plátny sama, tak jsem odešel do vedlejšího pokoje. A od té doby plánujeme výstavy těchto obrazů spolu. Nejdřív v USA, a pak v Evropě – v Británii, Německu, Itálii, Španělsku.“ Před 10 lety Galateau navázal kontakt s Vladimírem Lekešem z Adolf Loos Apartment and Gallery, která je pořadatelem nynější výstavy. „Výsledkem naší spolupráce je tato jedinečná expozice, kterou jsme směrovali k výročí první surrealistické výstavy v Praze,“říká Lekeš. Podle Galateaua jde o výjimečná díla českého umění, která se jednou stejně do Prahy vrátí. Sbírka dnes patří jeho dceři.

Jindřich Štyrský: Tekutá panenka,  foto: www.aloos.cz
Celá akce je připomínkou tvorby českých surrealistů. Surrealistická skupina v Praze vznikla v roce 1934 pod vlivem manifestu André Bretona z roku 1924. Už v roce 1925 navštívila Toyen se Štyrským surrealistickou výstavu v Paříži. Oba se stali členy Bretonovy skupiny, ale k surrealismu se propracovávali postupně. Surrealismus ve 30. letech ovlivnil i další české umělce včetně básníků. Vůdčí osobností české skupiny byl Vítězslav Nezval. Vedle Toyen a Štyrského se k ní hlásili Vincenc Makovský, František Muzika, Konstantin Biebl, Karel Teige a další.

Česká surrealistická skupina poprvé vystavovala právě v Mánesu od 15. ledna do 3. února 1935. Kromě děl Toyen a Štyrského na ní byl zastoupen i Vincenc Makovský. Surrealismus se v českých zemích pevně uchytil. V roce 1937 došlo ve skupině k rozkolu kvůli postoji k procesům v SSSR. Nezval hájil prosovětskou linii, většina byla proti. Díla Štyrského a Toyen byla vyřazena z výstavy v Moskvě. V roce 1938 Nezval skupinu kvůli rozporům rozpustil.

Toyen: Magnetická žena,  foto: www.aloos.cz
Katalog k české výstavě sestavili Nezval a Teige. Nezval se v něm pokusil o surrealistický výklad jednotlivých obrazů. V únoru 1935 Nezval referoval Bretonovi: „Naše výstava byla prodloužena přesto, že všechna měšťácká kritika se postavila proti ní. Například včera jsem prováděl výstavou skupinu asi 150 mladých lidí, kteří si vyžádali můj komentář, a před nedávným časem jich přišlo též skoro tolik s nejvřelejším zájmem.“ Výstava skutečně vzbudila nesouhlas i u některých českých umělců, kteří na protest chtěli vystoupit ze spolku Mánes.

Stávající expozice je druhou uměleckou výstavou v Mánesu. Budova otevřela loni v létě po dvouleté rekonstrukci přehlídkou děl karikaturisty a malíře Ivana Steigera.