Čeští vědci v cizině si k Vánocům nadělili konferenci

Na rozdíl, dejme tomu, od právníků nebo novinářů, vědečtí pracovníci lehce najdou uplatnění v zahraničí. Pro mnohé dokonce platí, že v cizině snadněji najdou financování svých výzkumných projektů a lepší plat. Proto na univerzitách a vědeckých ústavech po celém světě najdeme stovky Čechů. Dost možná jsou jich tisíce, jejich přesný počet nikdo nezná.

Organizace Czexpats in Science uspořádala „konferenci pod stromeček“ jako setkání českých vědců a vědkyň napříč jejich odborností a místem jejich působení. Na konferenci byly mimo jiné představeny první výsledky sociologického průzkumu českých vědců, působících v zahraničí. Nicméně sociologický průzkum není sčítání lidu, proto ani tento výzkum nemohl dát odpověď na základní otázku, kolik českých mozků skutečně v cizině působí. Řadu dalších otázek ale zodpovědět mohl.

Zdroj: Czexpats in Science

Například, uvažují-li vědci o návratu domů, co je tomu láká a naopak odrazuje. Podle výsledku průzkumu se vědci a vědkyně dělí na dvě stejně velké skupiny, které uvažují, respektive neuvažují, o návratu do Česka. Obě skupiny čítají 38% dotázaných, ostatní neví. Ukazuje se, že motivací návratu jsou nejčastěji osobní a rodinné důvody a dobrá pracovní nabídka z domova. Odrazují naopak nízké platy a malá kvalita vědeckého prostředí.

Při podrobnějším zkoumání vyjdou najevo i další problémy. Například obrovská česká byrokracie. Pokud se chcete do Česka vrátit i s rodinou a váš partner/partnerka je cizinec, střetnete se s tak zdlouhavým a složitým procesem udělování povolení k pobytu, že se někdy raději rozhodnete zůstat, kde jste nebo se přesunout do jiné země.

Zdroj: Czexpats in Science

Podle výsledků průzkumu čeští vědci míří nejčastěji do Spojených států, Velké Británie a do Německa.  V těctoh třech zemích působí polovina respondentů průzkumu, ostatní jsou rozptýleni do dalších 27 zemí. Průzkum ukazuje, že čeští vědci se v cizině častěji prosazují v oblasti přírodních věd, samy autorky ale přiznávají, že tento údaj může být ovlivněn tím, že organizace Czexpats in Science vznikla v této komunitě a humanitní vědci jsou zatím méně aktivní.

Průzkum o českých vědcích v zahraničí je součástí projektu ministerstva zahraničních věcí „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky.“ Projekt je financován Technologickou agenturou ČR (TAČR) a vede jej Eva Janská z centra Geomigrace na PřF UK. Projekt má za cíl zjistit, kdo vlastně čeští krajané žijící v zahraničí jsou, jaké mají vazby na Českou republiku a jakou podporu by od českého státu potřebovali a uvítali.

Zdroj: Czexpats in Science

Iniciativa Czexpats in Science v rámci projektu zjišťuje, kdo jsou čeští vědci a vědkyně v zahraničí, co chtějí a potřebují a také jaký přínos by mohli pro ČR a pro českou akademii znamenat. Za Czexpats projekt vedou Olga Lőblová a Markéta Doležalová. S průběžnými výsledku průzkumu s můžete podrobněji seznámit zde: http://czexpats.org/wp-content/uploads/2021/12/Czexpats_Pruzkum-prubezna-zprava-2021.pdf