Čeští vědci vyvinuli nový druh přípravku proti kůrovci. Neobsahuje chemické přísady

V boji proti kůrovci možná v budoucnu nebude zapotřebí tolik insekticidů. Čeští vědci totiž vytvořili nový způsob, jak proti tomuto škůdci ochránit stromy. Přípravek je založen na přírodních látkách.

Ilustrační foto:  ČT24

Vědci ze Švédska a pobaltských států zjistili, že kůrovci nemají rádi éterické oleje ze stromů. Na základě tohoto zjištění se nyní jejich kolegům z České zemědělské univerzity podařilo vytvořit inovativní ochranu pro stromy. Jedná se o pachovou směs, která škůdce odpuzuje od toho, aby se v takto chráněných stromech usadil.

Na projektu spolupracovala i biochemička Anna Jirošová. Pro Český rozhlas vysvětlila, že základem směsi je stromový olej z mladých smrků:

"Nový prvek jsme přidali do směsi dalších látek, které pochází mimo jiné z různých listnatých stromů. Vyvíjíme také různé druhy dávkovačů."

Ilustrační foto: Šárka Škapíková,  Český rozhlas

Účinný je smrkový olej

V biochemické laboratoři visí malé sáčky různých velikostí s impregnačním prostředkem. Tyto takzvané dávkovače obsahují modrý gel.

Anna Jirošová  (vlevo) | Foto: Ondřej Ševčík,  Český rozhlas

"Smrkový olej jsme testovali ve třech různých koncentracích. Proto byly také vytvořeny tři různé dávkovače. Zjistili jsme, že nejúčinnější jsou proti kůrovcům dávkovače s nejvyšší koncentrací. Musíme však myslet i na finanční stránku. Proto se snažíme určit nejnižší, avšak stále účinnou koncentraci," vysvětluje Jirošová.

Vědci výzkumem strávili tři roky. Nejprve zkombinovali dávkovače s klasickými prostředky proti kůrovci. Patří mezi ně tzv. lapací stromy, tj. pokácené stromy ošetřené insekticidem, štěrbinové pasti či chemicky ošetřené sítě nad pokáceným dřevem.

Kůrovec | Foto:  ČT24

Jaro je nejkritičtějším obdobím. Nová generace kůrovců vylétá a hledá potravu, tj. oslabené stromy. Druhé kritické období nastává v červenci. Pokud je léto obzvlášť suché, může se vylíhnout i třetí generace brouků. Škody jsou pak obrovské.

Stavíme páchnoucí plot, který má ochránit les

V současné době pracují čeští biochemici na jakési ochranné stěně proti tomuto škůdci. Za tímto účelem se na stromy do výšky dvou metrů připevňují modré plastové pytle:

Roman Modlinger | Foto:  Česká zemědělská univerzita

"Snažíme se postavit jakýsi páchnoucí plot, který by chránil lesní plochu. Impregnován je každý druhý nebo třetí strom, ale pouze ve dvou řadách. Obvykle se jedná o krajní řadu stromů a jednu hlouběji v lese. V lese je nejzranitelnější krajní řada.", říká Roman Modlinger z ČZU.

Modlinger však dodává, že nestačí pouze odhánět blížící se kůrovce. Spíše by měli doletět na určité místo, kde pak spadnou do pasti...

"Kůrovci se nesmí hromadit na konci ochranné stěny, což se často stává. Mohou pak napadnout sousední porost až do vzdálenosti 40 metrů. Proto je třeba škůdce chytat pomocí feromonových pastí. Je potřeba najít řešení na obou stranách," říká lesník.

Feromony jsou látky, které živočich vylučuje, aby vyvolal určitou odezvu u jiných jedinců svého druhu. V případě kůrovce se jedná o tzv. atraktanty, které je lákají létat do připravených pastí. Příslušná zařízení musí být umístěna v místě, kde končí pachová stěna.

V Česku byl nejvyšší výskyt kůrovců od dob vlády Marie Terezie

Ilustrační foto:  ČT24

Česká republika se od roku 2018 potýká s nevídaně vysokým výskytem kůrovce. Vědci doufají, že se jim podaří ochránit zejména okraje lesů. Jde prý o nejvyšší výskyt tohoto škůdce přinejmenším od dob vlády Marie Terezie. Podle think-tanku Český les bylo jen v roce 2020 napadeno až 40 milionů metrů krychlových dřeva.

Poměrně chladné začátky léta v posledních dvou letech přispěly k tomu, že se vylíhly pouze dvě generace kůrovců a jejich populace se tak snížila. To však neznamená, že jsou problémy s nimi spojené zažehnány, a to i kvůli rozsáhlým smrkovým monokulturám.

Ilustrační foto:  ČT24

V současné době však vědci vidí větší úspěch v použití nové přírodní směsi v parcích, zahradách a v izolovaných stromech než v rozsáhlých lesích, jak dodává Anna Jirošová:

"Týká se to dendrologie, tedy nauky o dřevinách, ale i péče o stromy a lesní školky, ve kterých jsou již vyrostlé stromy. Když je někde vysazen strom, který je již poměrně velký, je jeho imunita ze začátku oslabena. Takové stromy jsou pak prvním cílem těchto škůdců. Pokud bychom nyní měli ochrannou látku, která není insekticidem, ale odpuzuje kůrovce, byl by to velký úspěch."

A právě proto, že nová směs obsahuje přírodní složky, mohlo by být její použití v českých lesích a parcích snazší a efektivnější.

Ilustrační foto: Marie Čcheidzeová,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0 DEED
Autoři: Ondřej Ševčík , Jana Stuláková
klíčové slovo: