Chudoba ohrožuje Čechy nejméně v EU

Photo: Commission européenne

Češi jsou chudobou ohroženi nejméně v celé Evropské unii. Tato hrozba zde prý visí asi nad devíti procenty lidí, zatímco unijní průměr je sedmnáct procent a v Lotyšsku nebo Rumunsku je riziku chudoby vystavena dokonce až čtvrtina obyvatel. Dodejme ale, že tato pro Čechy optimistická data nasbíral Evropský statistický úřad už v roce 2008 - a také že jsou velmi relativní.

Eurostat zjišťoval, zda lidé mají v zimě prostředky na vytápění domu, mohou-li si dopřát k jídlo maso či jiný přiměřený pokrm, jak často si mohou dovolit jet na dovolenou a jestli si mohou koupit auto.

Z tohoto pohledu Češi vedou před Slováky a Slovinci, obyvateli zemí Beneluxu i Skandinávie nebo před Francouzi a Němci. Poláků se týká průměrná hodnota a hůř jsou na tom lidé v Portugalsku, Británii, Španělsku a Řecku, nemluvě o zemích Balkánu a Pobaltí. Jenže...

"Člověk, který je podle této statistiky v České republice bohatý, tak v Rakousku by byl zařazen právě do té kategorie chudých," zchlazuje nadšení filozof a sociolog Martin Potůček a vysvětluje: "Pořád u nás ty mzdy jsou dva a půl až třikrát nižší, než třeba v Rakousku nebo v Německu nebo v Belgii, a ty příjmy potom vypovídají hodně o tom, co si lidé mohou nebo nemohou dovolit. Poněvadž v mnoha směrech už dnes máme ceny srovnatelné s cenami v Rakousku nebo v Německu, ale ty příjmy máme pořád ještě výrazně nižší."

Optimističtější pohled naproti tomu volí filozof a ekonom Marek Loužek. Jak řekl v České televizi, nejde zde ani tak o absolutní míru bohatství, ale o jeho rozložení ve společnosti. A tato struktura se nemění jen tak ze dne na den. Proto ani nevadí, že Eurostat teprve nyní zpracoval předloňské údaje: "Podobné statistiky už se tady objevovaly řadu let. Co já vím, tak dvacet let znám tenhleten údaj, že Česká republika má nejméně chudých lidí. Takže já bych tohle nezpochybňoval."

Foto: Evropská komise
Mimochodem, v průběhu uplynulého desetiletí také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dospěla k závěru, že sociální systém v České republice svou efektivností představuje dokonce světovou špičku, protože z mnohem menších prostředků vybudoval skoro stejně pevnou záchrannou síť, jakou prosluly země Skandinávie.

A Loužek navíc připomíná, že ve světovém měřítku patří Česká republika skutečně do té blahobytné části světa: "Světová banka má kritérium absolutní chudoby 1,25 dolaru příjmu na den. To je tedy extrémní chudoba. Z hlediska tohoto kritéria u nás nejsou žádní chudí."

Zajímavé pak je, že přestože i podle Eurostatu je sousední Slovensko v mnoha ohledech chudší, než Česká republika, z hlediska míry ohrožení lidí chudobou se východní část bývalé federace s Nizozemskem dělí hned o druhou a třetí nejlepší příčku v unii.