Cílem zkoušek v rámci spouštění Temelína není výroba elektřiny

Cílem zkoušek, jimiž prochází první blok jaderné elektrárny Temelín v rámci energetického spouštění, není podle ředitele pro techniku a provoz Jiřího Vágnera výroba elektřiny, ale komplexní prověrka celého zařízení. Obsluha Temelína spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Po ukončení všech testů bude podle Vágnera následovat komplexní vyzkoušení bloku v trvání 144 hodin; teprve poté předají dodavatelé zařízení personálu elektrárny ke zkušebnímu provozu.