Církve podporují sčítání

scitani lidu

Na podporu nadcházejícího sčítání lidu vystoupily i církve. Informovala o tom ve středu Česká biskupská konference. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

scitani lidu
Církve se rozhodly vyzvat lidi k vyplnění sčítacích dotazníků včetně rubriky o náboženství formou placené reklamní kampaně, na níž bude vynaloženo zhruba 800 tisíc korun. Využijí k tomu internetové stránky České biskupské konference, reklamní plakáty a rozhlasové spoty. Od čtvrtka tedy bude možné především ve vysílání regionálních soukromých stanic, ale i na prvním programu veřejnoprávního Českého rozhlasu slyšet oznámení tohoto typu. Součástí kampaně je rovněž List biskupů Čech a Moravy, který bude čten při bohoslužbách v neděli 25. února. Jak uvedl mluvčí České biskupské konference Daniel Herman, údaje získané ze sčítání lidu považují církve za mimořádně důležité proto, že nejsou k dispozici statistiky z období totality o skutečných počtech pokřtěných i víru vyznávajících lidech. Podle Hermana například farní správa v rámci římskokatolické církve v podstatě zohledňuje demografickou realitu z dob Josefínské reformy. Poznatky ze sčítání ale pomohou rovněž usměrnit pastorační aktivity a vůbec energii církví tam, kde je to perspektivní. Na prahu 21. století prý už dál nelze odpovídat na otázky, na které se nikdo neptá a udržovat při životě nějaké fosilie. Česká biskupská konference odmítá podezření, že data ze sčítání mají posloužit jako argument pro jednání se státem o ekonomickém zabezpečení církví. Platné zákony totiž nezohledňují počet věřících, ale duchovních. Katolická církev rovněž odmítá tvrzení, že se postavila do čela kampaně na podporu sčítání lidu, aby si tak udělala lacinou reklamu. Páter Daniel Herman tvrdí, že postup církví v kampani byl dojednán v mediální komisi ekumenické rady církví. Katolická církev se stala křesťanským vlajkonošem v kampani mimo jiné proto, že má i nejlepší technické prostředky k jejímu vedení. Věřící se mohou přihlásit ve sčítacích dotaznících k některé z 21 státem registrovaných církví a náboženských společenství. V dotazníku je ale možné deklarovat spřízněnost i s jiným náboženským směrem.