Co a jak vyučovat na školách?

Foto: Evropská komise
0:00
/
0:00

V dnešní rubrice O čem se mluví navážeme na rozhovor s filozofy Václavem Bělohradským a Tomášem Halíkem z minulého týdne. Jejich názory na zákaz vyvěšování křížů ve veřejných budovách byly značně rozdílné. Naopak v otázkách, zda a jak učit na školách v hodinách dějepisu nedávnou minulost a také u Darwinovy teorie v rozporu s kreacionistickým pohledem na svět částečně nalezli společnou řeč.

Lidové noviny nedávno přinesly zprávu, že v české společnosti se vytrácí shodný názor společnosti na komunistickou minulost. Rozpadá se mýtus takzvané sametové revoluce a učitelé často čelí názorům žáků, že komunismus byl vlastně „fajn". Alespoň takové jsou zkušenosti členů skupiny vzdělávání, která působí na Ústavu pro studium totalitních režimů. Těm z této situace vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Jiný úhel pohledu zaujímá na toto téma profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu a filozof Václav Bělohradský.

Foto: Evropská komise
"Podstata demokratické veřejné školy je v tom, že dítě z bohaté rodiny tam potkává děti z chudých rodin a je donuceno poznat strukturu své země, své společnosti. To je velké poslání veřejné školy, neboť znemožňuje to, aby bohatí měli školy jenom pro bohaté. Takže proč ne, je to přece normální v Česku, že děti komunistických rodičů budou ve škole říkat ano a na druhé straně děti rodičů, kteří byli za komunistů zavřeni budou mít jiný názor. Přece škola nemůže zajistit nějaký předem daný názor. Škola umožňuje setkání mezi různými typy minulosti. Je třeba zbavit se jedné z největších a nejstrašnějších lží, že minulost se dá vyložit objektivně. Minulost vždycky slouží přítomnosti. Když se změní přítomnost, tak se tím mění budoucnost i minulost. Dnes nám husitství připadá trochu směšné, což jistě za první republiky nebylo. Je třeba bojovat proti tomu, aby se ve škole mohlo učit "černobíle". Jistě se najdou žáci, kteří se budou proti černobílému vidění světa bouřit a podobně se najdou i takoví profesoři. Samozřejmě, že moc potřebuje reprodukovat sebe samu a snaží se ty lidi přizpůsobit k obrazu sobě samé. Samozřejmě, že tato velmi komformistická moc si potřebuje ve škole vytvořit takové prostředí, ale určitě se jí to nepodaří, protože tak jako jsme kladli odpor my černobílému vidění světa, tak ho bude klást i tato generace. A já znám spoustu studentů, kteří jsou velmi vzpurní černobílému výkladu minulosti."

Podle katolického kněze a rovněž profesora Tomáše Halíka je téma dějepisu na českých školách určitě vhodné k diskusi a hodně souvisí se vzděláním samotných učitelů. V případě Darwinovy teorie o vývoji druhů ve střetu s kreacionistickým pohledem na svět ve formě tzv. inteligentního plánu zaujímá ještě jednoznačnější stanovisko.

"Já si myslím, že výuka dějepisu je skutečně problém v naší zemi. Nejen v učebních materiálech, ale především v hlavách některých učitelů přežívají mnohé stereotypy z dávných dob nuceného marxismu a ideologického výkladu českých národních tradic. Tady asi bude třeba především pořádně vzdělávat učitele. Toto platí i o záležitostech přírodovědeckých a možném dialogu či sporu víry a náboženství. Já jsem přesvědčen, že teorie kreacionistů a i ten tzv. inteligentní plán je omylem jak z hlediska vědeckého, tak i z hlediska náboženského - teologického. Dnes jak teologie, tak i přírodní věda jsou úplně někde jinde, než v dobách sporů mezi náboženstvím a vědou, které byly způsobeny tím, že oba tyto obory překračovaly svoji kompetenci. Z přírodovědeckého výkladu světa se dělalo jakési pseudonáboženství, které má odpověď i na ty poslední filozofické otázky. Dnes je přírodní věda daleko skromnější a i teologie ví, že není odpovědí na ty přírodovědecké otázky, ale na filozofické otázky smyslu. Takže tady je možný dialog. Nemyslím si, že by názory náboženských fundamentalistů měly být alternativou vůči vědeckému výkladu, ale ten vědecký výklad by měl být podáván ne starým materialistickým způsobem, ale přece jenom ukázat, že dnes je filozofická debata přece jen trošku dál."

Václav Bělohradský,  zdroj: Facebook
Václav Bělohradský tezi Tomáše Halíka víceméně podporuje, i když v některých ohledech se staví ještě silněji na stranu vědy.

"Tak jako v přírodě nic nedává smysl bez Darwinovy evoluční teorie, tak v této společnosti nic nedává smysl, když nevezmete v úvahu komunikační revoluci. Obrovská přemíra informací, ten komunikační nadbytek znamená, že já mohu snadno zorganizovat skupinu lidí, kteří věří v největší nesmysly. Ten inteligentní plán je příkladem něčeho takového, kdy se skupina lidí mobilizuje za toto pojetí světa. Je o tom několik dokumentů - naše Nvotová: Ježíš je normální nebo úžasný Jesus camp, což je o organizaci lidí, kteří bojují za velký křesťanský obrat s tím, že americký lid je dědicem vyvoleného národa atd. Fakta dneska neexistují. Informací je tolik, že jim nejde dát žádnou definitivní formu, takže evoluční teorie se ocitla ve sporu, který nelze vyřešit. Samozřejmě tady budou určité tlaky, ale dlouho to asi nevydrží, protože inteligentní plán nemá žádnou vědeckou hodnotu."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio