Co lze nyní vidět na obrazovce České televize

Dana Makrlíková, nová moderátorka zpravodajství Jiřího Hodače

Současné vysílání ČT vám přiblíží Josef Kubeczka.

Za poslední týden se vysílání ČT hodně změnilo. Před koncem roku, ze středy na čtvrtek, mohli diváci vidět na obou programech České televize pouze nehybný text upozorňující na to, že vysílání bylo přerušeno. Trvalo to nekonečných 22 hodin. Dnes se boj o televizní signál odehrává jen v průběhu zpravodajských relací. Zprávy připravují nezávisle na sobě dva týmy, ovšem jen nové vedení televize má přístup do vysílání a tak to v praxi vypadá tak, že na obrazovce se na okamžik objeví známá znělka, pak obrázek přeblikne a běží relace připravená novým týmem.

Jak tedy nové zprávy vypadají? Nerad bych se pouštěl do subjektivního hodnocení. Můj soused to shrnul po svém řka, že mu to připomíná odbdobí normalizace. Já ze svého pohledu musím konstatovat, že zatímco pořady původního osazenstva neodbíhají od zavedených standardů, na novém týmu je patrná nezkušenost. Projevuje se to v mnohdy naivním zpracování příspěvku, opakování stejných textových i vizuálních sekvencí, neprofesionálním čtením a nikoli podáním textu. Rovněž technické možnosti tohoto týmu byly ze začátku mizivé, což divák okamžitě poznal mimo jiné podle pozadí při čtení zpráv - holá stěna,

Dana Makrlíková,  nová moderátorka zpravodajství Jiřího Hodače
nehybné fotografie Prahy či interiéru zpravodajského sálu. Za přímo varující však považuji slova mého kolegy - zpravodaje jednoho zahraničního rozhlasu, pro nějž bylo zpravodajství veřejnoprávní České televize zdrojem věrohodných a - jak sám řekl - poměrně objektivních informací. Dnes je buďto nemá vůbec, anebo musí značně pochybovat o jejich serióznosti.

A jakou mají diváci možnost sledovat zprávy vzbouřených redaktorů? Občas se jim podaří dostat se do vysílání mimo čas určený pro zpravodajské pořady. Každý večer se jejich zprávy promítají na velkoplošné obrazovce před budovou televize v Praze, Ostravě a v Brně. Svůj postoj vyjadřují na obrazovce vlastně nepřetržitě. Titulek stávka je totiž, s vyjímkou vysílání nového vedení, na obrazovce celý den.