Co znamená tajemná hvězdice vyrytá do stromu před tisícem let?

Foto: ČTK

Archeologové našli přes tisíc let starou značku vyrytou do stromu. Je to deseticentimetrová hvězdice nalezená v kmeni stromu z Čelákovic. Podle archeologů se zřejmě jedná o nejstarší takto vzniklou značku.

Před více než tisícem let stával u Prahy dub, do kterého kdosi vyryl hvězdicovitou značku. Nález je unikátní tím, že pozůstatky rytin na stromech vytvořené v takto dávných dobách dosud zcela chyběly. Jak došlo k objevení značky, to je otázka pro Dagmar Dreslerovou z Archeologického ústavu AV.

"Hvězdici objevil kolega Radek Mikuláš, který je geolog a biolog, při ohledávání kmenů, které byly vybagrovány z labské pískovny nedaleko Čelákovic. Hledal na nich stopy působení dřevokazných hub a brouků. Proto se na ně díval úplně jiným pohledem než archeolog nebo specialista. Hvězdici našel poměrně kuriózním způsobem. Protože hledal stopy brouků, tak zbytky kůry loupal podélně a tu hvězdici našel několik centimetrů pod starou kůrou."

Značka nalezená na dubovém kmeni v čelákovické pískovně, foto: ČTK
Proč se domníváte, že je to nejstarší značka na stromě na světě?

"My to samozřejmě říkáme s velkou nadsázkou. Snažila jsem se hledat v literatuře a kontaktovat kolegy po Evropě, jestli něco podobného neviděli. Ale neměla jsem úspěch, nikdo zatím nic takového neviděl. Byli bychom rádi, kdyby se nám i na základě reportáží někdo ozval a řekl: to jsme už viděli, to známe, to se objevilo tam a tam. Ale nám se to zatím nepodařilo najít."

Jak je ta značka veliká v centimetrech? Je nápadná?

"Není to příliš nápadné. Je to taková rytá hvězdička. Asi 10 krát 8 centimetrů. Když ten strom stál, tak byla ve výšce 1,6 až 1,8 metrů od země. Takže to bylo víceméně ve výšce očí a asi zdaleka viditelné."

K čemu mohla značka sloužit?

"Výkladů je několik. My se domníváme, že nejpravděpodobnější je výklad, že to byla značka nějakého vlastnictví. Toho stromu nebo to označovalo hranici pozemku. Také to mohlo označovat cestu, což bývalo také běžné a tyto výklady se objevují v písemných pramenech už od antiky."

Nemohly to být nějaké mystické účely?

"Na tuto půdu se raději neodvažujeme. Tahle věc nás taky napadla. Byla by lákavá, ale spíše bychom řekli, že nikoliv, protože ten strom byl běžné velikosti. Měl v průměru asi metr a byl asi 80 až 100 let starý. V době kdy se dostal do labského toku, do jeho sedimentů, tak se tam dostal se spoustou jiných stromů a byl normální standardní velikosti. Je to dub, čili je to strom, který byl všemi indoevropskými národy uctíván a byl spojován většinou s nějakým bohem hromu a blesku nebo Diem. Čili teoreticky bychom se mohli tímto směrem ubírat, ale právě pro jeho průměrnost si myslíme, že to nebyl tento případ."

Podle archeoložky Dagmar Dreslerové sahá tradice rytí značek a ornamentů až do starší doby kamenné, kvůli rozkladu organických materiálů, mezi které patří i dřevo, se však uchovaly jen rytiny na kamenech, skalách, výjimečně na kostech. Značky na stromech používali i lovci a sběrači k označování loveckých teritorií nebo jako záznam úspěšného lovu, což je známé třeba u sibiřských loveckých etnik. Jak je vidět, tajemství hvězdice může být více a těžko se podaří určit to pravé.