Concertino Praga vyhrála patnáctiletá houslistka Hellen Weissová

Český rozhlas je pořadatelem prestižní mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Letošní už 38. ročník objevil podle mezinárodní komise skutečnou hvězdu, patnáctiletou houslistku z Německa Hellen Weissovou. Představíme vám děti, které se s největší pravděpodobností stanou nejslavnějšími muzikanty své generace.

Absolutní vítězkou 38. mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga se stala patnáctiletá německá houslistka Hellen Weissová. Všechny ceny kromě nejvyšší získali soutěžící z bývalé východní Evropy včetně tří hudebnic z Čech. Vedle Weissové, vítězky houslové kategorie, vybojovali první ceny Rus Fjodor Amosov mezi violoncellisty a v kategorii klavír rovným dílem dva soutěžící - šestnáctiletý Alexander Kundrjavcev z Ruska a Marie Al-Ashhabová ze severočeského Mostu, čtrnáctiletá dcera izraelsko-českého manželského páru. Nejmladší z oceněných Sáře Vujadinovičové že Srbska-Černé Hory je jen 12 let. Jaká byla úroveň soutěžících, na to jsem se zeptal předsedy komise rektora Akademie múzických umění Petera Toperczera.

"Myslím si, že úroveň je už tradičně vysoká, velmi vysoká bych řekl. Tomu nasvědčuje skutečnost - všichni porotci jsou si vědomi tím, že budeme hodnotit malé děti od 11 - 15 let. Nicméně už po prvních soutěžních vystoupeních najednou zjišťujeme, že jejich úroveň podvědomě srovnáváme například se Scheringem nebo Oistrakhem, prostě s těmi nejvyššími možnými výkony. Což by nepřipadalo v úvahu, kdyby kvalita nebyla hodně vysoká. Je překvapením, když si uvědomíte, že jsou to děti."

Porota posoudila nahrávky 26 kandidátů - devět klavíristů, šest houslistů a 11 violoncellistů ze 13 států; s výjimkou Kanady ze zemí evropských. Jak si v soutěži stáli čeští muzikanti a je jejich úroveň srovnatelná se světovou špičkou?

"Myslím, že na zcela srovnatelné. V kategorii klavíru máme první cenu, čestné uznání, v kategorii houslové máme druhou cenu."

Markéta Janoušková
Druhou cenu v houslové kategorii získala čtrnáctiletá Markéta Janoušková, která v tak vysoké ocenění ani nedoufala.

"Doufala jsem v tom národním kole, v tom mezinárodním jsem už ani nedoufala."

Jak často cvičíte?

"Denně. Když chce něco člověk v hudbě dokázat, musí denně cvičit."

Jaké máte další plány?

"Chtěla bych se zdokonalit. Chci se více rovnat světovým houslistům, abych nezůstávala jen takovou českou houslistou."

Takto hraje na housle čtrnáctiletá Markéta Janoušková.

Soutěže se účastnili hudebníci ve věku od 11 do 15 let, tedy děti. Jak už předseda komise Peter Toperczer řekl, jejich výkony bylo nutné srovnávat s naprostou hudební špičkou dospělých muzikantů. Ovšem mnozí odborníci tvrdí, že děti, i když jsou na velmi vysoké technické úrovni, nejsou schopni porozumět hudebnímu dílu, které hrají. Nemají hudební osobnost a tedy nedokáží hrát s přesvědčivým přednesem. Hrají tak, jak jim radí jejich pedagog. S tím předseda komise Concertino Praga Peter Toperczer nesouhlasí.

Porota Concertina Praga
"Je to velmi zvláštní. Děti v tomto věku jsou velmi komunikativní. Nebojí se, neznají pojem tréma. Ten pocit odpovědnosti jim dojde později. Jsou naprosto otevření všem vjemům, impulsům, které na ně působí. Včetně působnosti toho nejdůležitějšího - pedagoga. Na něm velmi záleží. Má-li talent a technické dovednosti, tak slyšíte nejen technické zvládnutí, ale i umělecký projev, provedení zcela nepochopitelné po stránce výrazové. To nelze naučit."

Koneckonců sami posuďte. Česká klavíristka Marie Al-Ashhabová, která získala v soutěži první místo ve své kategorii.

Laureáti soutěže se jako každým rokem představí živě 19. června 2004 na koncertě v pražském Rudolfinu a pak při Jihočeském festivalu Concertino Praga. Český rozhlas také odvysílá vítězné soutěžní snímky. Od vzniku až dosud je Concertino Praga jedinou soutěží svého druhu. Český rozhlas, který ji pořádá, musí však podle porotců oživit její koncepci tak, aby soutěž vzbuzovala zájem skutečně v celé Evropě.