Cox k dekretům

Pat Cox a Václav Klaus, foto CTK

Předseda Evropského parlamentu Pat Cox jednal ve čtvrtek s nejvyššími českými představiteli mimo jiné o rozruchu, který vznikl v poslední době v souvislosti s tzv. Benešovými dekrety. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Pat Cox a Václav Klaus,  foto CTK
Kolem Benešových dekretů panují podle Coxe zbytečné emoce a bylo by lepší nechat debaty o nich až na dobu po volbách. Tato slova adresoval Cox českým politikům i veřejnosti ve svém projevu v Senátu. Po setkání s předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem šéf Evropského parlamentu ale rovněž uvedl, že minulost už by se měla uzavřít.

"Myslím si, že úkolem naší generace evropských politiků, ať už v Evropském parlamentu nebo v parlamentech členských a kandidátských zemí, je vytvářet historii pro účely budoucnosti a nikoliv jenom opakovat minulost, především to špatné, co v ní vidíme. Myslím, že máme velkou příležitost uzavřít v minulosti to, co se nám nelíbilo a otevřít dveře k tomu, co se nám líbí do budoucnosti," "řekl Cox, " dodal Pat Cox. Předseda sněmovny Václav Klaus naproti tomu spíše zdůraznil, že pro Čechy zůstává minulost mementem.

"Minulost nesmíme zapomínat, protože, kdybychom minulost zapomněli, tak hrozí, že se bude opakovat. Minulost musí být velké memento pro nás, kteří jsme byli obětí různých událostí 20. století. Minulost mementem je, ale nemyslíme si, že je možné minulost měnit. Naším úkolem je zajistit, aby se minulost nikdy neopakovala."

Klaus také řekl, že se s předsedou Evropského parlamentu shodl v názoru, že celou záležitost je třeba řešit v politické rovině.

"Já velmi oceňují vysoce politický postoj prezidenta Evropského parlamentu. Říkám-li politický, tak tím zdůrazňuji prioritu politického před legislativně- právním pohledem na tu věc."

Po setkání Pata Coxe s Milošem Zemanem ovšem premiérův mluvčí uvedl, že zájmem předsedy Evropského parlamentu je, aby se vedla debata v rovině právní, a aby právníci dali základ politické diskusi.