ČR má 10 293 tisíc obyvatel

Logo sčítání lidu

Jistě si vzpomínáte, jak jsme v březnu informovali o sčítání lidu, domů a bytů. Nyní po čtyřech měsících zveřejnil Český statistický úřad první předběžné výsledky. Jak uvedla předsedkyně úřadu Marie Bohatá, k 1. březnu 2001 měla Česká republika 10,292.933 obyvatel. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Logo sčítání lidu
Přestože tento výsledek zahrnuje proti minulému sčítání i cizince s dlouhodobým pobytem, znamená to úbytek obyvatel za posledních deset let o téměř 10 tisíc lidí. Statistikové navíc zjistili, že české obyvatelstvo stárne a za posledních dvacet let ubývá dětí do 14 let, kterých je pouze 16 a půl procenta. Nejmladším okresem je v tomto směru severočeský Sokolov. Naopak mezi nejstarší okresy patří Praha, Brno, Plzeň a Rokycany, kde je nejvíce lidí nad 60 let. V České republice převažují v obyvatelstvu ženy, kterých je 51,3 procenta. Průzkum přinesl i některé překvapivé údaje. Například co se týká víry v Boha. Podle průzkumu jsou Češi téměř národem ateistů - za ty se považuje 6 miliónů lidí, což potvrdila ředitelka odboru sčítání Jiřina Růžková.

"Musím říct, že jsme provedli tolik kontrol jako snad u žádné jiné otázky, protože pokles počtu věřících, kteří se hlásí k římsko-katolické církvi, o více než milión, to je číslo skutečně velké. Zkoumali jsme, zda nedošlo k nějaké chybě v některém okrese, v některém velkém městě. Ukázalo se, že tento pokles je ve všech okresech a obcích České republiky. Mám tady přehled, zda je i pokles v takových okresech, kde vždycky ten podíl věřících byl nejvyšší. Uherské Hradiště - nejvyšší podíl věřících - tam je pokles osob hlásících se k římsko-katolické církvi o 17 procent, v Opavě 18, Vsetín 20 a tak dále. Obdobně je tomu i u těch ostatních církví."

K římsko-katolické církvi se hlásí asi 3 milióny lidí. Další zajímavý údaj přineslo sčítání lidu co se týče národností. Jak uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohatá, nejvíce obyvatel - 90 procent se hlásí k národnosti české.

"Naše země je národnostně integrovanou společností. Nejvíce ubylo Moravanů. Asi o jeden milión jich je méně ve srovnání s rokem 1991. Ale ubylo nám hodně i Slováků, ubylo nám hodně i Romů. Tady je to velmi zajímavé i proto, že při letošním sčítání jsme měli romské asistenty, kteří pomáhali navštěvovat rodiny, měli jsme vysvětlivky v romštině a přesto významný pokles pokud jde o romskou národnost."

Dalším zajímavým zjištěním při sčítání bylo, že roste počet trvale neobydlených bytů a domů. Těch je asi půl miliónu. Trvale klesá také počet lidí na jeden byt. Co je však z hlediska dalšího vývoje ekonomiky velmi podstatné, je pokles ekonomické aktivity obyvatelstva. A to nejen u žen, kde jako důvod připadá v úvahu např.mateřská dovolená či předčasný odchod do důchodu, ale klesá i ekonomická aktivita mužů.

Statistický úřad ve svých výsledcích nezveřejnil dva údaje a to o počtu dětí v nynějším nebo posledním manželství a o počtu zaměstnávaných osob. Na likvidaci těchto zjištěných dat totiž trvá Úřad pro ochranu osobních údajů. O osudu sporných dat tak bude rozhodovat soud.

A jedna perlička na závěr. Na co Český statistický úřad potřeboval desetitisíce sčítacích komisařů a spolupráci celého národa, zvládla Jaroslava Hlaváčová z Prahy úplně sama. Účastnila se spolu s dalšími 2 a půl tisíci lidmi soutěžního sčítání lidu a právě její odhad je tomu oficiálnímu velmi podobný. Od skutečnosti lišil zhruba o 100 tisíc lidí. Vítězka dostane od pořadatele soutěže hodinky v hodnotě 5000 korun.