ČR má zastaralé ochranné prostředky, navíc se v rámci plánované revize stahují z mnoha institucí a podniků

Plynová maska

V souvislosti s rostoucím napětím ve světě se lidé stále více zajímají o civilní obranu. Málokdo také ví, co dělat a kam jít, kdyby zazněly sirény. Dosud tomu většina lidí v ulicích nevěnovala pozornost a myslela si něco o zkoušce sirén. Nyní si však uvědomují, že pokud by to byl opravdu poplach, netuší, co by měli udělat. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Obecně se při informování obyvatel spoléhá nejvíce na média a města jsou vybavena výstražnými sirénami. Lidé vědí, že se používají různé druhy signálů. Co ale znamenají a jak by měl člověk zareagovat, tuší málokdo. Stejná je také situace u ochranných prostředků. Navíc nyní Ministerstvo vnitra stahuje plynové masky z institucí a úřadů. Podle záchranného hasičského sboru jde o dlouho plánovanou revizi, která má prověřit stav prostředků civilní obrany. Plynové masky jsou už značně zastaralé, většina z nich pochází z 60-tých a 80-tých let.

"Proběhne hrubá selekce ve skladech, schopné masky se budou opravovat přes náš opravárenský závod",

říká ředitel správy majetku hasičského sboru Miroslav Dvořák. Masky se stahují z mnoha institucí a podniků. Ty se tak ocitly v této mimořáné situaci bez prostředků civilní ochrany. Jen od začátku září odvezla správa masky ze speciálních skladů Ministerstva zemědělství, životního prostředí a spravedlnosti. Bez masek jsou také na Nejvyšším kontrolním úřadě, v Komerční bance, ale i v Českém rozhlase. Slovo má šéf ochrany a ostrahy Karel Svoboda. "Provedeme dotaz na základnu logistiky, zda by bylo možné v určitém omezeném množství některé masky odebrat zpět a dát je k použití zaměstnancům rozhlasu, kteří plní úkoly nezbytné pro vysílání."

Civilní ochrana má ve skladech 4,5 miliónu funkčních kompletů ochranných masek s filtry. Podle rozhodnutí vlády z roku 1997 mají být v případě ohrožení poskytnuty dětem do 15 let a starým či nemocným lidem. Neznalost problematiky civilní obrany znovu rozvířila diskuse o nutnosti vrátit tento předmět do škol. Pro vyšší informovanost obyvatelstva se vyslovil i plukovník Milan Kubeša z vojenské akademie v Brně.

"Po roce 1990 se ta civilní obrana podceňovala, i ze škol to zmizelo. Já si myslím, že bychom měli tyto složky doceňovat a zavést do toho celkový systém."

Málokdo také ví, kde jsou v České republice kryty. Těch je více než 5000 a pojmou zhruba milion dvěstě tisíc lidí. Nejlépe je na tom hlavní město s metrem a tunely, do nichž se vejde asi 40 procent Pražanů.