ČR patří k nejzamořenějším územím dioxiny

Česká republika patří k zemím s nejvyšší koncentrací toxické látky dioxin na světě. Přípustné normy Světové zdravotnické organizace překračuje až desetkrát. Více informací má Milena Štráfeldová.

Dioxiny jsou vysoce jedovaté látky, které vznikají jako nechtěný vedlejší produkt při výrobě chlorovaných látek, například insekticidů nebo prostředků s dezinfekčním účinkem. Uvolňují se také při spalování hnědého uhlí v tepelných elektrárnách nebo plastů ve velkých městských spalovnách. O účincích dioxinů na lidský organismus říká profesor Zdeněk Bardoděj z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy:

"Jsou to jedny z nejjedovatějších látek vůbec známých a navíc jsou v přírodě mimořádně stálé. Vyvolávají akné, jsou hepatotoxické, karcinogenní a mutagenní."

Dioxiny jsou jednou z dvanácti toxických látek, jejichž výrobu a používání po roce 2004 zakazuje mezinárodní Stockholmská úmluva přijatá letos v květnu. O jejich rozšíření v České republice a nebezpečných účincích na živé organismy informují na svých výstavních akcích ekologové ze sdružení Děti Země. Vedoucí toxického programu Dětí Země Milan Havel k tomu, jak dioxiny v našem životním prostředí eliminovat, řekl:

"Vybírat si lepší palivo, nespalovat plasty typu PVC nebo chemicky ošetřené dřevo. Ono to souvisí s tím, že se v musí dlouhodobě šetřit energie, čili věnovat se úsporám, i uvažovat o spotřebě."

Rozšíření dioxinů se ve vyspělých zemích snaží zabránit především tříděním a recyklací odpadů. Podle Dětí Země se například na Novém Zélandě daří recyklovat až 60 procent odpadů z plastu. Cílem v České republice pro nejbližší léta je recyklovat alespoň deset procent odpadů.