ČR se v rámci UNESCO stala hodnotitelskou zemí

Cesky Krumlov, photo: Barbora Kmentova

Česká republika zaznamenala velký úspěch na poli kulturní diplomacie. Stala se jednou ze šesti zemí světa, které budou až do roku 2015 v rámci UNESCO hodnotit návrhy na zápis do seznamu světového nehmotného kulturního dědictví. Vedle Česka jsou to ještě Španělsko, Japonsko, Peru, Maroko a Nigérie. O přijetí mezi hodnotitelské země usilovala Česká republika tři roky. Co to pro ni znamená, vysvětluje Michal Beneš z ministerstva kultury:

Jízda Králů,  foto: Milena Štráfeldová / Archiv ČRo 7
"To, že jsme se před dvěma lety stali členy Mezinárodního výboru pro nemateriální kulturní dědictví, bylo pro Českou republiku samozřejmě vyznamenání. A nyní jsme dosáhli dalšího úspěchu, že jsme se stali jednou z hodnotitelských zemí v rámci výboru. V praxi to znamená, že všechny nominace, které tento výbor projednává, procházejí předtím odborným hodnocením. Nestalo se nikdy, pokud by hodnotitelé řekli, že si určitý návrh zápis nezaslouží, že by výbor takové hodnocení zvrátil. Stejně jako v opačném případě. Pro Českou republiku je to potvrzení toho, co jsme konstatovali už v loňském roce a co pro nás bylo velmi lichotivé. Nám se totiž dostalo té cti, že plénum mezinárodního výboru, které zasedalo na Bali, tehdy prohlásilo nominační dokumentaci, kterou předložila Česká republika a která se týkala Jízd králů, za jednu ze sedmi nejdokonaleji zpracovaných. Nyní vlastně sklízíme další ovoce tohoto úspěchu, protože to, zda dotyčná země umí nebo neumí zpracovat nominační dokumentaci, je dost rozhodující pro to, aby se stala hodnotitelem. Samozřejmě hodnotitelem nemůže být země, která to neumí. Mám-li to uzavřít, pro Českou republiku je to skvělý kompliment. Roli hraje také to, že u nás je péče o tradiční lidovou kulturu pevně zakotvená. Česká republika má vládní koncepci, jak o tuto důležitou součást nemateriální kultury pečovat."

Český Krumlov | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International
Mohl byste zcela laicky vysvětlit, co znamená nemateriální kulturní dědictví? My kromě toho máme přeci zapsaných ještě dvanáct památek na Seznamu UNESCO...

"Těch dvanáct památek na Seznamu UNESCO jsou památky materiální, jako jsou historická centra měst, případně jednotlivé stavby. K tomu se není třeba vracet. Nemateriální dědictví je něco trošku jiného. Také je to jiný seznam. Zapisují se do něj tradiční řemeslné postupy, pokud takové řemeslo je skutečně považováno za světově ojedinělé. Jsou to i tradiční obřady nebo znalosti přírody, představy o vesmíru atd. Sem patří například některé znalosti domorodých kmenů. A samozřejmě sem patří také tradiční písně a tance, připomeňme například hru na slovenskou fujaru."

Foto: Archiv Čro 7 - Radia Praha
A jaké nemateriální hodnoty má na tomto seznamu Česká republika? Už jste zmiňoval Jízdu králů...

"Česká republika má na seznamu zapsán mužský sólový tanec verbuňk, dále masopustní obchůzky na Hlinecku, které patří k těm nejautentičtějším nejen u nás, ale zřejmě i v Evropě. Další je to zmíněná Jízda králů. A kromě toho je Česká republika také jedním ze států, které úspěšně předložily nominaci sokolnictví, tedy chovu a užívání dravých ptáků pro lov. Hlavním iniciátorem tu byly Spojené arabské emiráty, my jsme se k této nominaci připojili.

A jaké jsou naše plány do budoucna?

"Musím říct, že se samozřejmě o nominacích uvažuje. V dohledné době ale nebudeme nic předkládat, protože by nám připadalo krajně neetické, abychom jako členové mezivládního výboru, nota bene jako hodnotitelé, nějakou nominaci předkládali. To slušné země nedělají. Česká republika je slušná země a my nemůžeme být v konfliktu zájmů."