Debakl české justice ve Štrasburku

Foto: www.echr.coe.int

Letošní rok je zatím "nejčernější" v historii: Česko v něm prohrálo u Evropského soudu ve Štrasburku 18 sporů. Státní pokladnu to bude stát 4 miliony 700 tisíc korun. V této částce jsou i výdaje na osm mimosoudních vyrovnání, na něž stát přistoupil, aby se vyhnul dalším porážkám. Podrobnosti přináší Josef Kubeczka.

Je to špatná zpráva pro státní rozpočet, ale i špatný obrázek o práci české justice. Uvědomují si to i špičky vládní koalice, které minulý týden zařadily na jednání v Kolodějích u Prahy mezi z hlavní strategické úkoly vlády v příštím roce také zlepšení fungování českých soudů. Materiál, včetně legislativních změn, které to mají umožnit, předloží ministr spravedlnosti a šéf unionistů Pavel Němec. Premiér Stanislav Gross naznačil, čeho by se měl návrh týkat:

"Posílení početních stavů, dále změna některých zákonných norem, které by měly zrychlit řízení, a také zvýšení nároků na soudce. To ten materiál obsahuje a v tomto směru existuje koaliční shoda, že se pokusíme v nadcházejícím období příslušných změn dosáhnout."

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun mi telefonicky potvrdil letošní neutěšené výsledky soudních sporů ve Štrasburku pro českou justici.

"Bohužel je toto konstatování pravdou. Česká republika v letošním roce prohrála největší počet soudních sporů. Je to dáno jednak tím, že se nakupily některé soudní spory z předchozích let a i soud ve Štrasburku má nějaké lhůty pro vyřizování soudních sporů. Na druhé straně je pravdou, že lidé si už zvykli v případě, že česká 'spravedlnost' není dostatečně rychlá a efektivní, obracet se právě na soud ve Štrasburku. Nemohu hodnotit, zda je to dobře či špatně. Musíme pouze konstatovat, že to je špatná známka pro Českou republiku a je potřeba s tím něco dělat."

Připravuje ministerstvo spravedlnosti nějaká opatření, aby se toto pomalé tempo práce českých soudů zrychlilo?

"Ministerstvo spravedlnosti na posledním jednání tzv. koaliční devítky, tedy představitelů koaličních stran, předložilo materiál s názvem 'Efektivní justice', který si neklade za cíl být nějakou 'reformou', která potom velmi rychle skončí v Poslanecké sněmovně. Je to pouze soubor opatření, ať už technického nebo organizačního a legislativního charakteru, která by měla přinést zefektivnění výkonnosti české justice. Těch oblastí je několik. V personální oblasti je to navýšení počtu soudců a státních zástupců, protože jde nejen o problém rychlosti soudních řízení, ale i trestního řízení. Některé stížnosti ve Štrasburku se týkají právě této oblasti. Další je oblast legislativní, to znamená změna zákona o soudech a soudcích tak, aby se zkvalitnil výkon české justice, aby docházelo k tomu, že u soudů jsou opravdu vzdělaní a kvalitní soudci a byli vyloučeni ti, kteří nějakým způsobem brání tomu, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Třetí oblastí jsou finance. Ta budeme samozřejmě chtít větší nároky na státní rozpočet, jelikož jsme přesvědčeni, že za málo peněz prostě nemůžeme chtít v této oblasti hodně muziky."

U Evropského soudu ve Štrasburku leží stovky dalších stížností, které zatím nepřišly na řadu. A to ještě mnohé stížnosti byly odmítnuty.