Deklarace jednoty

Václav Klaus na sjezdu ODS, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Kongres vítěze posledních parlamentních voleb - Občanské demokratické strany - přijal minulou sobotu tři usnesení. A právě o nich jsem si povídal s politoložkou Vladimírou Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kongres ODS,  foto: ČTK
Třetí usnesení - K národní politice - praví, že si "ODS velmi váží spolupráce a podpory ze strany Konfederace politických vězňů ČR a vyzývá všechny své členy, aby se i nadále zasazovali o odstraňování křivd komunistického režimu. Žádá poslance a senátory ODS o podporu přijetí zákona o třetím odboji." Co podle Vás vedlo delegáty kongresu k přijetí tohoto usnesení?

"Já si v zásadě myslím, že přijetí tohoto usnesení odpovídá profilu pravicové strany tak, jak se ODS definuje a jak se definovala i ve svém volebním programu, kdy výrazně používala tu antikomunistickou kartu. Zvýraznění tohoto aspektu v tomto momentě, pokud pomineme, že tam bylo vystoupení pozvané předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR, je trochu zajímavé v souvislosti s připravovanou prezidentskou volbou, kde pravděpodobně bude nutné, aby ODS vyjednávala zároveň i hlasy komunistů, protože se nedá příliš předpokládat, že by bylo možné, aby Václav Klaus byl zvolen bez částečné podpory této strany. Takže zvýraznění toho antikomunismu v momentě, kdy se chystá prezidentská volba, je trošku protikladné."

Druhé usnesení - K evropské a zahraniční politice - v podstatě schvaluje dosavadní postup ODS ohledně reformní smlouvy Evropské unie, tedy žádost o její posouzení Ústavním soudem. Současně nabádá "ministry, poslance a senátory ODS, aby v případě, že reformní smlouva vstoupí v platnost, aktivně využívali nových nástrojů (tzv. obousměrná flexibilita, tzv. posílená žlutá karta, možnost neúčasti na některých nových politikách Evropské unie) k ochraně zájmů České republiky a našich kompetencí." Jak si tento bod usnesení vysvětlujete?

Václav Klaus na sjezdu ODS,  foto: ČTK
"Tady bych řekla, že to je spíše určitá míra kontinuity a vychází se i z postojů minimálně části ODS, zejména té části, která je výrazněji propojená s postoji Václava Klause ve vztahu k Evropské unii. Takže mne to usnesení v zásadě nějakým způsobem nepřekvapuje a myslím si, že odpovídá těm dlouhodobějším trendům. Tam šlo ještě o tu problematickou otázku, aby premiér měl možnost tuto dohodu podepsat, protože byl vázán předchozím usnesením. Premiérovi se tedy daly volné ruce, ale zároveň se ukázala jistá kontinuita ve vztahu ke kritické reflexi Evropské unie."

Na prvním místě figuruje usnesení nazvané K volbám. V něm kongres "vyzývá poslance, senátory a celou politickou reprezentaci ODS na všech úrovních, aby zajistila maximální možnou podporu kandidatuře Václava Klause" na post prezidenta republiky. Jde o deklaraci semknutosti nebo o projev nejistoty?

"Já si myslím, že to je určitá deklarace semknutosti. Byla snaha ukázat, že ODS je jednotná ve vztahu k podpoře Václava Klause. Předtím se spekulovalo, že mohou být některé proudy při tajné volbě, které by mohly vystoupit proti této volbě. Ta deklarace de facto nic neřeší z hlediska možnosti, že by několik lidí mohlo volit jiným způsobem, ale dává řekněme najevo jednotu ODS ve vztahu k prezidentskému kandidátovi. Myslím, že to se v zásadě dalo očekávat a nevidím to jako nějak překvapivé. Rozhodně si dokážu představit, že pokud by byly nějaké významnější proudy, které uvažují o tom, že by Václava Klause nepodpořily, že by toto deklarovaly na tom kongresu."

Václav Klaus a Mirek Topolánek na sjezdu ODS,  foto: ČTK
Kongres ODS také uložil předsedovi strany Mirku Topolánkovi zahájit jednání s koaličními partnery o společné podpoře kandidatury Václava Klause na prezidenta. V případě zelených to asi nebude jednoduché, když si za svého kandidáta vybrali ekonoma Jana Švejnara, lidovci vyčkávají. Navíc prezidentská volba záměrně není součástí koaliční smlouvy. Je tedy podle Vás tento bod splnitelný?

"Ten bod je kompromisní, protože se několikrát dávalo najevo, že kdyby nevyšla podpora Václava Klause a nepodpořily ho koaliční strany, tak by to mohlo znamenat konec Topolánkovy vlády. Tak, jak je to usnesení formulováno, nezavazuje k výsledku, zavazuje jenom k určitému jednání. A popravdě řečeno to také premiér řekl, že bere odpovědnost na sebe jako předseda strany, tedy že všichni z ODS budou volit Václava Klause, ale nebere tuto odpovědnost na sebe jako premiér právě proto, že to není součástí koaliční smlouvy. Respektive koalice by nikdy smlouvu nemohla uzavřít, pokud by to bylo její součástí, protože zejména Strana zelených v žádném případě nemůže přijmout kandidaturu Václava Klause, jelikož by tím zpochybnila jakoukoliv vlastní identitu. Není to možné ve vztahu k otázkám životního prostředí, kde je naprosto diametrální rozdíl v hodnocení situace a politiky Strany zelených a prezidentského kandidáta Václava Klause. Tam je to naprosto nereálné. Takže to vyzvání k jednání je v pořádku a není zdaleka tak závazné pro pana Topolánka. Touto formulací usnesení se mu podařilo odstranit určitou hrozbu, která se v nějaké podobě objevovala i na tom kongresu, že kdyby zelení nevolili Václava Klause, bylo by to dáváno jako odpovědnost premiérovi."

Kdybyste měla jednou větou charakterizovat kongres občanských demokratů, jak by asi zněla?

"Deklarace jednoty, nikoliv řešení problémů."