Den poezie na počest Karla Hynka Máchy

Výročí narození K.H. Máchy připadá na 16. listopad. Slavit letos bude velké množství lidí, kteří si budou moci vybrat z pestré nabídky akcí v Praze i v jiných českých městech mj. v Plzni, Poděbradech, Broumově a Desné. V tento den se totiž už potřetí uskuteční Den poezie. Podrobnosti připravil Vilém Faltýnek.

Projekt Den poezie již pravidelně probíhá na mnoha místech světa. Organizace UNESCO loni dokonce zavedla každoroční "Světový den poezie". Koordinátoři české akce, členové pražského Klubu 8, jsou velmi potěšeni počtem a rozmanitostí aktivit letošního Dne poezie, které jsou výsledkem ohlasu loňských ročníků. Radiu Praha to alespoň sdělila organizátorka Zdislava Kratěnová.

"My jsme se setkali právě s velkým ohlasem, okamžitě po skončení minulého Dne poezie nás kontaktovali umělci, básníci, jednotlivé organizace, že by na rok zase rádi uspořádali nějakou akci, takže ta dramaturgie se odvíjela hned po minulém Dni poezie."

Rádio 1 bude v rámci oslav Dne poezie vysílat recitaci básní a zorganizuje živé vystoupení v podobném duchu; v rámci projektu "Jižní pól" bude vystaveno graffiti inspirované poezií. Součástí programu budou rovněž akce zaměřené na probuzení širšího zájmu o poezii, jako např. básnické a divadelní dílny pro studenty středních a vysokých škol.

"Například spolu s Dopravním podnikem Hl. m. Prahy jsme uspořádali soutěž Poezie cestujících, na které se mohla podílet široká veřejnost, vyhlášení výsledků této soutěže proběhne v rámci happeningu v metru na Masarykově nádraží; dále proběhne celá řada čtení v klubech a kavárnách; Prahu navštíví rastafarianský básník Levi Taffari, který dělá tvůrčí dílnu spolu s českými básnířkami Věrou Dumkovou, Věrou Jirousovou a Markétou Hrbkovou."

Tyto dny by nám měly připomínat důležitost poezie v našem životě a měly by být oslavou poezie ve všech jejích podobách, shrnuje zakladatelka českých dnů poezie Renata Bulvová.

"Smyslem této akce, Dne poezie, je v podstatě upozornit na poezii kolem nás, podpořit lidi tvůrčí, lidskou tvůrčí energii, přístup k tvorbě i k poezii."