Descartesova cena

Viread

Letošní hlavní Descartesovu cenu Evropské unie získal mezinárodní projekt "Vývoj nových léků proti viru HIV", na kterém se podílela i česká Akademie věd. Projekt umožnil objevit nové léky proti AIDS. jeden z nich, Viread nedávno schválily americké úřady i pro praktickou léčbu. Připravila Milena Štráfeldová.

Český tým výzkumníků, který se na vývoji tohoto léku podílel, vedl Antonín Holý z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Předsedkyně Akademie věd Heleny Illnerové jsme se zeptali, co udělení Descartesovy ceny znamená pro českou vědu:

"Já se domnívám, že to je samozřejmě obrovská pocta, protože Descartesova cena je nejvýznamnější cena za výzkum a vývoj v Evropě, kterou uděluje Evropská komise.A bylo tam návrhů hodně, okolo 55, a všechny byly velice hodnotné. Nakonec se vybralo sedm takzvaných finalistů, sedm skupin, které byly pozvány do Bruselu. Tam zasedala Grand Jury a mezi těmi sedmi finalisty rozhodovala. To znamená, že každý finalista musel odpovídat na velice zevrubné otázky. Nakonec Grand Jury hlasovala a vybrala dva z těch sedmi finalistů. Takže už vůbec dostat se mezi finalisty by byla veliká pocta. Ale

Viread
to, že zástupce české vědy se octnul přímo mezi výherci, pokládám za naprosto báječné. Ráda bych řekla, že ta cena, která přišla za výzkum AIDS a za přípravu léků proti virovým chorobám a výzkum virostatik, je naprosto na místě. Protože tým, vedený doktorem Antonínem Holým, ředitelem ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, je skutečně báječný. Oni už připravili mnoho látek, které jsou v předklinickém nebo klinickém zkoušení, a dokonce dvě tyto látky už byly uznány FDA a jsou na americkém trhu. Jedna z nich je skutečně přímo proti AIDS. A třetí je nyní na cestě, ta má být proti hepatitidě B. Takže podíl speciálně té skupiny českých vědců byl enormní."

Descartesova cena má, jak nám doc. Illnerová dále řekla, podpořit myšlenku evropského výzkumného prostoru. Při jejím udílení se hodnotí koordinovaná práce celého týmu vědců z nejméně dvou evropských zemí. A právě tým Antonína Holého se podle Heleny Illnerové do mezinárodní spolupráce v rámci Evropy zapojil velmi dobře.