Počty HIV pozitivních rostou, Češi se ale při nevěře většinou nechrání

Ilustrační foto: stockimages/freedigitalphotos

Třetina Čechů podvádí partnera, často se přitom nechrání, jít potom na testy HIV ale napadne jen minimum z nich. Právě to je téma, kterému se tentokrát budeme věnovat v pořadu Panorama.

Ilustrační foto: stockimages/freedigitalphotos
Nové informace přinesl průzkum agentury STEM/MARK, který se věnoval právě nevěře a přenosu pohlavních chorob, včetně vnímání nebezpečí nakažení virem HIV. Sledoval chování heterosexuálních Čechů, jejich postoje a názory. Z výsledků vyplývá, že 37 % Čechů ve věku 18 až 59 let se dopouští nebo dopustilo nevěry, u více než poloviny případů jde o jednorázovou záležitost a jen 9 % přitom poté absolvuje testy na HIV. Nemoc tak v případě nakažení hrozí i jejich stálému partnerovi a počty HIV pozitivních lidí stále rostou, říká David Jilich z AIDS centra Nemocnice Na Bulovce.

"Za loňský rok to bylo 266 osob, ale co je možná důležitější, je ten sloupeček 2016. Jsou to údaje za první tři měsíce, tedy od 1. ledna do konce března tohoto roku, kdy bylo odhaleno 95 osob. Když jsem včera velmi jednoduše prokalkulovával, tak mi při tomto tempu vyšlo 380 na konci roku. Já doufám, že k tomuto číslu nedospějeme, ale je třeba ho brát do úvahy."

Laura Janáčková,  foto: Adam Kebrt,  ČRo
Spousta lidí má přitom stále představu o tom, že jich se HIV netýká a otázku ochrany před pohlavními chorobami příliš neřeší, shrnuje Laura Janáčková ze Sexuologického ústavu 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice:

"Když se podíváme na výsledky, tak pouze jedna třetina uvedla, že používá při pohlavním styku kondom. 63% uvedlo, že si vybírá takového sexuálního partnera, kterému může věřit v otázce zdraví. Je ale otázka, jak je možné tomu věřit. Skutečně dojde na vyšetření na HIV? Ne, většinou je to tak, že zná partnera déle nebo si myslí, že ví a spoléhá na náhodu a na štěstí. 4% se nejen, že nechrání nijak, ale ani tento problém vůbec neřeší."

Názor na nevěru se stejným pohlavím se u mužů a žen liší

Ilustrační foto: Nathan Rupert,  CC BY-NC-ND 2.0
Průzkum se zaměřil i na nevěru s osobou stejného pohlaví. Na otázku, zda by takovou nevěru partnerovi tolerovali, se odpovědi mužů a žen značně lišily. Podle 40% mužů nejde v případě sexu partnerky se ženou o nevěru, naopak ženy by partnerovi nevěru s osobou stejného pohlaví tolerovaly jen ve 13 %. K sexu se stejným pohlavím směřovala i další otázka. V ní respondenti uvedli, že mimopartnerský styk s osobou stejného pohlaví mělo 7 % žen a 5 % mužů. Podle Laury Janáčkové tito lidé zvláště v mládí experimentují nebo hledají svou orientaci:

"Setkáváme se často také s latentními homosexuály, pro které je společensky nepřijatelné s k homosexualitě přiznat, udělat coming out a tudíž tu situaci řeší v dlouhodobém svazku, kdy mají manželky a rodiny, nevěrou se stejným pohlavím."

David Jilich k tomu doplňuje: "Právě tyto případy jsou velmi rizikové hlavně pro ženské sexuální protějšky těch mužů, kteří, ať už jednorázově nebo opakovaně, ulítnou, tedy mají nechráněný sex s jinými muži. Vzhledem k tomu, že víme o tom, že se v České republice je dlouhodobě ten hlavní zdroj HIV infekce se kumuluje v gay komunitě, tak právě tyto osoby mohou infekci tzv. vynášet do heterosexuální majority, což je z epidemiologického hlediska velmi rizikové."

Virus HIV není jediný, čím se lidé mohou nakazit. 6 % lidí v průzkumu uvedlo, že jim byla na základě mimopartnerského styku diagnostikována nějaká pohlavní nemoc např. syfilis, kapavka nebo genitální opar.