Deset let od odsunu sovětských vojsk z Československa

Před deseti lety, v 21. června 1991, poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území Československa. Sovětská armáda tak ukončila svůj třiadvacet let trvající "dočasný" pobyt na území republiky. Více informací o tom, co tomu předcházelo a jaké byly následky pobytu těchto vojáků v Československu má Josef Kubeczka.

Československo bylo po roce 1945 jedinou zemí východního bloku, kde nebyla rozmístěna sovětská vojska. To se změnilo po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Jednotky z Maďarska, Bulharska, Polska i bývalé NDR československé území opustily, sovětská vojska však zůstala. Po listopadu 1989 byl jedním z prvních požadavků veřejnosti odchod všech sovětských vojsk z Československa. Vláda vydala již 3. prosince stanovisko, v němž označila vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 za porušení norem vztahů mezi suverénními státy a zároveň navrhla zahájit jednání o stažení vojsk a odškodnění za způsobené újmy.

26. února 1990 tehdejší ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševarnadze podepsali v Moskvě dohodu o odchodu sovětských vojsk. Odsun sledovala i smíšená parlamentní komise, jejímž předsedou byl Michael Kocáb. Poslední vlak s vojáky Střední skupiny sovětských vojsk odjížděl 19. června 1991 z Milovic. Celý proces oficiálně završily podpisy protokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa a protokolu o ukončení platnosti československo-sovětské dohody o rozmístění základen zbraní s jadernými náboji na československém území. Protokol o ukončení odsunu byl podepsán 25. června a o dva dny později republiku opustil i poslední sovětský voják, tehdejší velitel generál Eduard Vorobjov.

"Odborníci tvrdí, že jeden rok objektu, který není obydlován, je jako kdyby deset let se bydlelo, čili máme-li to deset let od odchodu armád, je to sto let bydlení."

Mezi města se silnou sovětskou posádkou patřilo také Vysoké Mýto na Orlickoústecku. Jeho starosta Bohuslav Fencl nám řekl, jaké problémy museli při likvidaci pozůstatků po sovětských vojácích řešit:

"Samozřejmě, že z počátku to byly pozůstatky ekologického charakteru. My jsme museli dát dohromady všechny černé skládky, museli jsme je zmapovat, museli jsme je označit, museli jsme najít finanční prostředky na jejich likvidaci, museli jsme zajistit ekologický projekt na dekontaminaci celé oblasti. Do tohoto projektu jsme se snažili zahrnout všechny okolní obce, ve kterých byly v lesích různé okopy nebo zničené cesty a začali jsme vyjednávat se státem. Myslím si, že se nám podařilo ve velice krátké době skutečně obrovské dílo."

K 1. listopadu 1991 bylo v souvislosti s pobytem sovětských vojsk na území Československa 290 lidí usmrceno, 577 těžce zraněno a několik set osob zraněno lehce.