Digitální knihovna Parlamentu zpřístupňuje už i středověké dokumenty

0:00
/
0:00

Český parlament na internetu zpřístupňuje dokumenty k dějinám českého sněmovnictví. Parlamentní knihovna zveřejňuje stenografické záznamy z aktuálního jednání parlamentu, ale i například z doby První republiky. Nově se Parlamentní knihovna pouští do digitalizování středověkých a raněnovověkých pramenů. S ředitelem Parlamentní knihovny Karlem Sosnou si o projektu Digitální knihovny povídala Martina Lustigová.

Co konkrétně můžeme na internetu najít?

"Zatím tam můžeme najít téměř vše, co kdo z našich zákonodárců nebo členů různých parlamentů a různých zákonodárných komor od roku 1848 do současnosti řekl. To je první část naší Digitální knihovny. A teď jsme v projektu Digitální knihovny České sněmy zahájili rozšíření tohoto prvního projektu zpět do historie až do 11. století."

Jak se záznamy z dob středověku nebo raného novověku liší od záznamů z 20. století?

"Podstatně. V nynější době zhruba tak 100 - 150 let vycházejí podrobné zápisy (v podstatě stenografické zápisy) ze schůzí. To dřív nebylo. Dřív se mnoho staletí vydávaly tiskem a předtím rukopisně jenom zápisy ze shromáždění. Vlastně to byla jenom usnesení, nikoliv doslovné zápisy."

Máte nějakou zpětnou vazbu, kdo Digitální knihovnu využívá?

"Když to hodně zobecním, tak mohu říci, že jsou to měsíčně desetitisíce vstupů, desetitisíce sáhnutí si do Digitální knihovny nejen od nás z republiky, ale z celého světa. Je to velice efektivní způsob, jak zprostředkovat děje v našem parlamentu nejenom našim voličům, ale i zájemcům z jiných zemí."

Říkal jste, že se objevují i současné stenografické záznamy. S jakým zpožděním?

"To, co nejvíc hodnotí naši kolegové nejen u nás, ale i v zahraničí, je, že my v tom projektu zatím velice unikátně spojujeme to, co prožívá parlament a o čem dnes jedná, s tím, o čem jednal před 100 nebo 150 lety. To, co se řekne, dejme tomu, ráno v devět hodin na začátku schůze, se na internetu objeví s hodinovým, maximálně dvouhodinovým zpožděním. A pokud mám správné informace, tak to je jedna z nejrychlejších digitálních knihoven v Evropě."

Jak je na tom česká Digitální knihovna ve srovnání s jinými zeměmi?

"V mnoha ohledech máme prvenství a docílili jsme toho, že některé parlamenty se snaží jít v našich stopách."

S jakým rozsahem digitalizace počítáte do budoucna?

"To se dá těžko odhadnout, protože záleží na fyzickém stavu historických materiálů. Ale záleží i na tom, jak budou moci být zpracovány moderními informačními technologiemi. To znamená, jestli budou moci být jenom naskenovány nebo jestli budou moci být i přepsány nějakou OCR metodou, aby se v nich dalo i plnotextově vyhledávat."