Díky video mappingu ožije Betlémská kaple postavou mistra Jana Husa

Betlémská odysea, foto: CzechTourism

Betlémská kaple ožije příběhy mistra Jana Husa O unikátní video mapping se postarala Zdeňka Čechová, která patří mezi průkopníky počítačového a multimediálního umění u nás. Na Karlově univerzitě vystudovala matematiku i výtvarné umění. Jako multimediální umělec byla pozvána do Japonska, kde dlouhodobě působila na Univerzitě umění a designu v Kjótu. S jejím jménem jsou spojeny první umělecké programy pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních a pro Křižíkovu fontánu v Praze. Na projektu BETLÉMSKÁ ODYSEA pracovala Zdeňka Čechová tři roky. Připravila ho od scénáře, výběru hudby, choreografie jednotlivých scén až po finální digitální kompozice. Do závěrečné fáze se zapojili pod jejím vedením i studenti.

Betlémská odysea,  foto: CzechTourism
"Video mapping je nesmírně náročný, jak umělecky, tak technicky. Je to mapování obrazu na objekt, na budovu. Musí být nesmírná přesnost, je třeba respektovat ten objekt. Můžeme se pohybovat mezi okny, na oknech, ale přesně mapovat objekt, a to je nesmírně obtížné, proto jsem to řešila se studenty elektrofakulty ČVUT."

Betlémská kaple je architektonicky složitá, jsou tam dlouhá okna.

"Ano, umělecky jsem to řešila formou historických fresek. Nemohu děj rozvinout do velké plochy. I když je mi projekční plochou celá kaple, nemohu moc rozpohybovat postavy, aby mi nezacházely do oken. Pokud do oken jdou, tak je to záměr. Například mistr Jan Hus prochází za okny, má své kázání k Pražanům. Je to takový multimediální koncert, protože já jsem režisérkou a choreografkou Křižíkovy fontány a vytvořila jsem řadu multimediálních děl. Ta měla například premiéru na EXPO v Hannoveru nebo ve Smetanově síni Obecního domu, to byla Missa Ecumenica. Totéž přenáším na Betlémskou kapli. Nejde jen o šokování diváka nějakými abstraktními ději, ale vedu je celou historií podkreslenou nádhernou hudbou Miroslava Vobořila, což je současný hudební skladatel."

Budou tam také vystupovat herci?

Zdeňka Čechová,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Ano, v roli mistra Jana Husa Pavel Lehejček, v roli kardinála Miroslav Průša, roli rektora vzal bývalý rektor ČVUT a roli profesora také profesor ČVUT."

Viděla jste, jak se během práce vyvíjel u studentů pohled na mistra Jana Husa?

"Všechny nás to obohatilo, protože nelze řešit takovéto historické téma bez toho, že bychom se s danou situací a historií neseznámili. Vznikla vazba a povědomí o celé době. Navíc jsem tam ještě zdůraznila významná data našich dějin, což je založení Karlovy Univerzity, kde byl mistr Jan Hus rektorem, založení ČVUT, což jsou jedny z prvních univerzit v Evropě. Také tento projekt je směrován nejen na naše diváky, ale i na zahraniční. Proto jsou informace i v angličtině a projev Jana Husa také."

Kolik lidí se na projektu podílelo?

"Během tří let spolupracovalo sedm studentů. Pracovali nad rámec svého studia. S nadšením řešili nesmírně náročné animace a počítačové efekty. Například porůstání celé kaple břečťanem, tam jsme museli skládat lístek po lístku, aby bylo přesvědčivé, že se to rozrůstá po kapli nebo květiny v závěru. Tam je celá řada dalších efektů."

V říjnu už je večer tma, v kolik začínáte?

Betlémská odysea,  foto: CzechTourism
"My jsme to museli dát před rokem 2015, protože potřebujeme tmu. Tak jsme to dali na 4. října. Slavnostní premiéra i s proslovy začíná v půl deváté. Další opakování je od devíti hodin a třetí v půl desáté večer. Je to náročný projekt. Video mappingy jsou kolem tří pěti minut, náš je jeden z nejdelších, má 15 minut. Mezi tím jsme dali takové vizuální a zvukové propojení, kde odečítáme od roku 2015 do roku 1400, kdy začal Jan Hus kázat."

Počítáte s uvedením video mappingu i v roce 2015, až bude 600. výročí?

"Ano, ale problém je s tmou. Museli bychom to uvést kolem jedenácté večerní, protože 6. července je tma dost pozdě, ale věřím, že získáme podporu na tuto projekci. Předpokládám, že by byla 5. července, což je neděle 2015."