Dlaskova rodová kronika se dostane do programu UNESCO Paměti světa

Dlaskův statek, foto: www.muzeum-turnov.cz

Rodová kronika s názvem Paměti sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova se dostane do programu UNESCO - Paměti světa. Dlaskovy zápisky nyní opatruje Muzeum Českého ráje v Turnově. Dodnes se zachoval i Dlaskův statek, který pochází z roku 1716 a patří k nejvýznamnějším památkám lidové architektury v Pojizeří.

Čím je kronika tak výjimečná, že se dostala do Pamětí světa? To je otázka pro kurátorku sbírky starých tisků Alžbětu Kulíškovou.

"Kronika je výjimečná především tím, že vzpomínek na život nižších vrstev, řekněme i ne příliš vzdělaných vrstev, se z té doby mnoho nedochovalo. Slovo nevzdělaný nerada používám ve vztahu k panu Dlaskovi. Josef Dlask byl vzdělaný tím lidovým způsobem, říkáme těmto lidem písmáci. Velmi se zajímal o vzdělání a to nebylo tak časté, protože třeba většina jeho sousedů neuměla ani moc dobře psát a neměla tyto literární ambice."

Statkáře Dlaska o posvíceních navštěvoval i hrabě des Fours s chotí z nedalekého zámku Hrubý Rohozec, ve světnici tančili a Dlask jim hrál na klavír. V kronice se statkář zmiňuje také o závodech na zamrzlé Jizeře, při nichž nad hrabětem zvítězil. Pokoušel se dokonce létat. Udělal si křídla z husího peří, ale neuspěl. A o tom všem píše ve své kronice.

"Sedlák Dlask psal paměti přibližně od roku 1800, ve kterých zachycoval takový řekněme obyčejný život nejširší vrstvy obyvatel. Zachycoval tam hospodaření, počasí, popisoval třeba nové postupy v zemědělství, které rád zaváděl na statku. Popisoval ale také život v obci a jeho rozmanitosti, různé náboženské slavnosti, kterých se rád účastnil a rád je organizoval. Občas se dotkl i vysoké politiky, i když to není tak moc časté. Vypadá to, že politika se možná těch běžných lidí nedotýkala, tak jako se třeba dotýká dneska."

Kolik má kronika stránek a které roky zachycuje?

"Má přibližně 200 stránek a zachycuje období od roku 1800 do smrti Josefa Dlaska v roce 1853. On totiž začal psát kroniku ještě s jistým ohlédnutím dozadu ve vlastní rodině. Rod Dlaskových je pro dnešní Turnováky a lidí z okolí známý především tím, že se dodnes zachoval Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. A přímo Josef Dlask, který psal tuto kroniku, byl také rychtářem v nedaleké obci Bukovina."

Jak dodala Alžběta Kulíšková, rozbíhá se i digitalizace Dlaskovy kroniky. Odborníci a částečně také laici ji najdou na internetu. Při digitalizaci se objeví ve vybrané společnosti historických písemností například vedle Dalimilovy kroniky nebo Žaltáře královny Rejčky.