Dnešek a zítřek Strany zelených

Foto: www.zeleni.cz
0:00
/
0:00

V poslední době se v Česku hodně hovoří o Straně zelených. Ať už to v souvislosti s odstoupením ministryně školství Dany Kuchtové nebo s jejím požadavkem na širší zastoupení představitelů této strany v náměstkovských funkcích na ministerstvech či v orgánech společností s majetkovou účastí státu. S těmito požadavky ostatně vystoupilo několik členů vedení zelených se zdůvodněním, že to pomůže lépe prosazovat politiku strany. Připomeňme, že před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny slibovala Strana zelených jiný, nový politický styl. Plní tento slib? S touto otázkou jsem se obrátil na komentátora deníku Právo Alexandra Mitrofanova.

"Zdá se, že Strana zelených se nemůže vykázat tím, že právě tento slib se ji daří plnit, protože image strany před volbami do sněmovny byl postaven na tom, že jde o partu lidí mladých, nezatížených byrokratickou praxí ostatních politických stran, partu, která pak vnese do české politiky svěží vítr. Dnes to vypadá, že je to strana se silným předsedou, který ovšem zároveň má tendence ignorovat stranické stanovy a své spolupracovníky, a že pokud se v té straně objevuje opozice nesouhlasící s tímto předsedou, tak z hlediska politického je naprosto bezmocná, protože to neumí."

Už při obsazování ministerských funkcí zástupci jednotlivých stran vládní koalice někteří komentátoři a politologové poukazovali na to, že Strana zelených trpí vážným nedostatkem odborníků v jiných než ekologických oblastech. Byla podle Vás tato varování opodstatněná?

Martin Bursík
"Těžko říci, protože my nevidíme do zásobárny politiků nebo i odborníků, kterou případně zelení mají, neboť, jak už jsem říkal, v té straně má velmi silné postavení předseda Martin Bursík, a ten si na ministerstvo životního prostředí přivedl lidi, a to je jeden z důvodů, proč ho kritizovali jeho straníci, kteří snad ani ve Straně zelených nejsou, ale jsou odborníci v oblasti životního prostředí. Z ostatních funkcí, jak víme, nominoval na zahraničí Karla Schwarzenberga, který vůbec není ani v přibližné vzdálenosti vedle Strany zelených, protože s ní nemá nic společného, a pak je tam ještě pár lidí, kteří jsou jemu blízcí ve straně. Jinak si myslím, že ti někteří náměstkové, které zelení mají, jsou na těchto postech, ale o jejich práci toho moc nevíme. Tato strana patrně nebude mít tak velkou zásobárnu odborníků, která by vystačila na obsazení mnoha funkcí ve státní správě, což byl jeden z požadavků vnitrostranické opozice u zelených."

Ve svém komentáři na stránkách deníku Právo mimo jiné citujete slova předsedy Strany zelených Martina Bursíka, že získat důvěru je ohromná práce, ale ztratit ji je dílem okamžiku. Nenaplňují se nyní tato slova i v případě zelených?

"Těžko říci. Pokud to budeme posuzovat z hlediska člověka, který potenciálně volil Stranu zelených proto, že slibovala nový politický styl a jakousi svěží variantu té politiky partají, kterou známe v Česku už více než 15 let, pak samozřejmě u takového člověka dojde ke zklamání, protože ta strana se stále více ukazuje jako strana tíhnoucí ke standardním politickým metodám. A dokonce v té rovině standardních politických metod ukazuje, že to příliš neumí, s výjimkou předsedy. Pokud člověk bude posuzovat činnost Strany zelených z hlediska dejme tomu bývalého voliče Unie svobody, pak si myslím, že nemá důvod se příliš zklamávat, protože Martin Bursík je mužem, politikem, člověkem, občanem i odborníkem, který podle mně k té liberální koncepci bývalé Unie svobody má velmi blízko. A má-li on takové postavení ve straně, které nyní má, pak myslím, že takový volič, kterého jsem popsal, může být spokojený. No a pokud jde o ty tradiční, kmenové voliče Strany zelených, kterým jde o životní prostředí, ani tam si nemyslím, že by měli moc velký důvod být zklamáni, protože ostatně Martin Bursík je ministrem životního prostředí, a zatím kritika, které ho podrobovali členové vlastní strany, se vůbec netýkala tohoto resortu."

Naznačilo podle Vás víkendové jednání republikové rady zelených v Brně něco o dalším směřování této politické strany?

"Podle mně právě to, že tato strana se dostává stále více do zaběhnutých kolejí standardních politických stran v českém politickém spektru, a to je velká výhoda pro Martina Bursíka, protože ten je doslova jediným politikem v této straně. Ostatní jsou amatéři."