Do české krajiny se vracejí původní odrůdy stromů

Již několik let ochránci přírody vysazují do volné krajiny původní odrůdy stromů, kterým se v našich klimatických podmínkách dařilo po dlouhá staletí. S odborníky, kteří se obnovování krajiny věnují, hovořila Milena Štráfeldová.

Staré odrůdy ovocných stromů, například tak populární Matčino jablko nebo renetu, bychom dnes nejspíš našli už jen v alejích podél cest a silnic. Sadaři mnohem raději vysazují nové vyšlechtěné odrůdy, po jejichž plodech je na trhu větší poptávka. Odborníci však mají zájem staré druhy ovocných stromů do přírody zase vrátit. Dr. Petr Salaš z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně k tomu říká: Záchraně původních odrůd stromů se již řadu let věnují i ekologové. Vyhledávají a popisují staré stromy, rostoucí ve volné přírodě, a snaží se je do krajiny opět vysazovat. Více k tomu dodává Ing. Vladislav Kopecký ze Správy této chráněné krajinné oblasti Labské pískovce: Pracovníci Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce například ve spolupráci s děčínskou Střední zemědělskou školou Libverda zakládají sad původního genofondu. Pěstitelé stromů tak budou mít v příštích letech možnost vysazovat v podhorských oblastech i ty druhy stromů, které do krajiny tradičně patří.