Do Židovského muzea se vrátily další předměty z českých synagog objevené v USA

Předání textilií v ŽMP zleva Milan Jančo, Tomáš Pojar, Michaela Sidenberg, a Leo Pavlát

Synagogální opona, pláštík na Tóru a dvě pokrývky na stůl, z něhož je v synagoze předčítáno z tóry. Tyto čtyři předměty pocházející z českých židovských obcí, které se letos na jaře našly v katalogu newyorského aukčního domu, se vrátily tento týden do Česka. Předměty, které jsou významnou součástí českého kulturního dědictví, převzalo Židovské muzeum v Praze.

Pokrývka na stůl - Valašské Meziříčí | Foto: Židovské muzeum Praha

Objevené synagogální textilie identifikovali odborníci z pražského Židovského muzea v nabídce newyorského aukčního domu J. Greenstein & Co. počátkem června. A to v rámci systematického monitoringu trhu s uměleckými předměty. Jde o textilie, které byly v letech 1942 až 1944 spolu s desítkami tisíc jiných, převážně rituálních předmětů, svezeny do Prahy z venkovských židovských obcí, jejichž existence byla násilně ukončena nacisty a měla zůstat navždy zapomenuta.

Předměty netvoří soubor v pravém smyslu slova — nespojují je místo původu, styl, objednatel, zhotovitel, ani datum vzniku. Každý kus byl užíván v jiné náboženské obci, z nichž ani jedna již neexistuje.

„Každý je však historickým dokladem a hmatatelnou připomínkou existence nejen samotných obcí, ale ve dvou případech i jejich konkrétních příslušníků jmenovitě uvedených v donačních nápisech,“ upozorňuje v tiskové zprávě Židovské muzeum.

Spravedlivé a správné řešení

Případ předmětů objevených v New Yorku se podle muzea řadí k těm, které lze díky vstřícnému přístupu a spolupráci obchodníka označit za následováníhodný příklad dobré praxe. V tiskové zprávě připomíná, že s obdobným postojem držitelů, kteří přistoupili na ‘spravedlivé a správné‘ řešení vzneseného restitučního nároku bezúplatným převodem předmětu zpět jeho právoplatnému majiteli se nesetkává poprvé. Muzeu se podařilo získat ze zahraničí už několik vzácných židovských předmětů, které v minulosti ze sbírek zmizely.

Synagogální opona - Poběžovice | Foto: Židovské muzeum Praha

V době od konce druhé světové války do roku 1989 bylo totiž z muzea odcizeno a ilegálně vyvezeno za hranice mnoho českých a moravských judaik. Ta však nikdy nepřestala být majetkem židovských obcí, z nichž pocházela, potažmo jejich jediného právního nástupce, dnešní Federace židovských obcí.

V posledních zhruba 25 letech se tato dlouho pohřešovaná judaika objevují na globálním trhu s uměním. Židovské muzeum v Praze proto monitoruje nabídky aukčních domů i další veřejné prodeje a nabídky kamenných obchodů se starožitnostmi. V případě, že identifikuje předměty, které prokazatelně prošly jeho sbírkami, uplatňuje restituční nároky.

Privilegium i povinnost

Navrácení synagonálních textilií se uskutečnilo díky pomoci českého velvyslanectví ve Washingtonu. „Životy obětem vrátit nelze. O navrácení našeho kulturního dědictví, aby se z něj mohly těšit a učit další generace, se však snažit musíme,“ uvedl velvyslanec Miloslav Stašek.

Pláštík na Tóru - Podivín  (detail) | Foto: Židovské muzeum Praha

„Jsem velmi rád, že se poslední dobou ambasádě ve Washingtonu daří v této snaze úspěšně pomáhat, ať už šlo o záchranu pozůstalosti režiséra Ivana Passera, repatriaci vzácného renesančního štítu na zámek Konopiště, nebo v tomto případě navrácení cenných synagogálních textilií do sbírek Židovského muzea v Praze,“ připomněl.

Předměty si osobně převzal ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Podle něj je pro muzeum každý zdánlivě ztracený předmět, který z dědictví židovské minulosti získá, nesmírně významný.

„Judaika ve sbírkách našeho muzea svědčí o staletích bohatého a mnohotvárného života židovských obcí v Čechách a na Moravě, který tragicky přerušila nacistická okupace. Pečovat o tyto památky obětí šoa je privilegiem i povinností,“ upozornil Pavlát.

Pražské židovské muzeum je jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě – bylo založeno v roce 1906. Díky svým unikátním sbírkám, pohnuté historii i umístění v historickém centru Prahy je podle statistik setrvale jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Česku.

klíčová slova:
spustit audio

Související