Doksy

Doksy - radnice, foto: Zákupák / PD

Na řadě je teď cestování. Dnes se vydáme do Máchova kraje. Navštívíme malé městečko Doksy, kde básník pobýval a jehož jméno nese i turisty oblíbené jezero.

Městečko Doksy, dnes známé rekreační středisko, bylo založeno ve 13. století. Nenajdete tu však žádné zbytky opevnění. Doksy byly totiž vždy pod ochrannými křídly nedalekého královského hradu Bezděz. Původ jména městečka je snad ukryt v anglosaském jméně "dox" - což znamená temný, zřejmě podle temného bažinatého místa u Dokského potoka.

Málokdo si dnes umí představit Doksy bez známého Máchova jezera. Jak uvedla Renata Mauserová, z Městské knihovny, dnes je podstatně menší, než tomu bylo v 19. století.

Doksy - radnice,  foto: Zákupák / PD
"Jezero bylo zhruba jednou tak velké, než je dnes. Mělo asi 350 hektarů. Jinak to není jezero, ale je to rybník a nepoeticky až do druhé poloviny 20. století byl nazýván Velkým rybníkem. Založil ho císař Karel IV. v roce 1366 a dal městu význačná královská privilegia. Snad i díky tomu, že městečko leželo přímo u paty královského gotického hradu Bezdězu."

A císaře Karla IV. tu připomíná i hora, které se říká Králův stolec. Zde prý císař po lovu v hlubokých hvozdech odpočíval a zálibně se díval na své vodní dílo.

"Králův stolec, to je skála vysoká asi 400 metrů. Nachází se jihovýchodním směrem od Doks a má opravdu tvar stolu. Jezdil sem odpočívat císař Karel IV. Samozřejmě bydlel na Bezdězu, ale aby se odreagoval od svých královských povinností, tak hrozně rád jezdil na hony a vždycky tady odpočíval. Vylezl na tu skálu, svačil tu a meditoval a proto Králův stolec. Ovšem tento název pochází z 15. století. I příběh se traduje až z 15. století, nikoliv od doby Karla IV."

O několik staletí později - v první polovině 19. století - jezdil k jezeru i známý český básník Karel Hynek Mácha. Od roku 1936 - doby 100. výročí básníkovy smrti - se datují pokusy o přejmenování Velkého rybníka na Máchovo jezero. Rozmach henleinovského hnutí v pohraničí ale vše zastavil, odstraněn byl i Máchův pomník. Po druhé světové válce však začal být název Máchovo jezero běžně používán a dnes už nikdo nenazve jezero jinak.

Víte, že se Karel Hynek Mácha nechal ve své nejslavnější básni Máj inspirovat i jedním ze zdejších příběhů? Báseň o lásce, nenávisti a smrti vychází mimo jiné i z události, která se odehrála u městečka Dubé, které leží asi 10 kilometrů od Doks, kde stávala na chmelnici socha svatého Prokopa.

Machovo jezero
"A právě u té sochy došlo v roce 1774 k otcovraždě, syn ubil svého otce, když spolu byli na vinicích a odehrávalo se to v rodině nejbohatších dubských sedláků, byli to Schifnerové. Otec nutil svého zhruba 21-ti letého syna, aby pokračoval v rozšiřování rodového majetku, ovšem syn byl spíš umělecky nadán a nechtěl se věnovat zemědělství, takže tam docházelo k velikým rodinným rozepřím. Otec samozřejmě chtěl, aby si vzal bohatou ženu, kdyžto on se ke své smůle zamiloval do chudé dívky."

Nakonec vše vygradovalo až do rodinné tragédie. Karel Hynek Mácha však nebyl jediným slavným návštěvníkem Doks a jejich vinného šenku. Mimochodem právě od zdejšího hospodského slyšel o pověstech zdejšího kraje. Jezdíval se i režisér Miloš Forman, jehož rodiče tu měli penzion.

O rozvoj městečka se v minulosti zasloužily v průběhu staletí různé šlechtické rody. Mezi nejvýznamnější patřili Berkové z Dubé. Později - za dob císaře Karla IV. patřily Doksy přímo do královské komory. Pak přišli Valdštejnové. Ti se mimo jiné zasloužili v 19. století o to, že Doksy mají železnici. A právě k Valdštejnům se vztahuje jedna z pověstí. I Doksy a jejich zámek mají totiž svoji Bílou paní.

"O ní se vypráví pověst, že to je Alžběta, manželka Kristiána z Valdštejna - 19. století, které zemřela nešťastnou náhodou její čtyřletá dcerka. Utopila se na zahradě v bazénu. Matka se po této tragické události utrápila a pak se objevovala, to už jsme ovšem v pověsti, co by Bílá paní a ochránkyně dětí."

Doksy - zamek,  foto: Zákupák / PD
Doksy jsou malé městečko, mají asi 4000 obyvatel, ale přesto se mohou pochlubit několika památkami. Dominantou náměstí je barokní kostel sv. Bartoloměje.

"Snad nejvzácnější památkou tohoto kostela jsou jednak varhany z roku 1628, nejstarší v severních Čechách a potom na hlavním oltáři je kopie tzv. Černé Madony, je to socha Panny Marie Montserratské, která se dostala do Čech také ve 30.-tých letech 17. století a ve světě existují pouze tři kopie této madony a jedna je právě u nás v kostele."

V Doksech je samozřejmě i památník Karla Hynka Máchy. Je umístěn v nejstarším domě, který pochází z roku 1669, a původně to byl špitál pro vysloužilce ze zámku. Je to roubená šindelová stavba a zajímavostí je, že tento dům vždycky bez úhony přežil velké požáry městečka. A nesmíme zapomenout na jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v Čechách - hrad Bezděz. Je to památka evropského významu a to díky kapli, která patří mezi nejkvalitnější architektonické památky 13. století. Jak uvedla Renata Mauserová, z velké věže dohlédnete až do Prahy a když je dobrá videlnost, tak až do Alp.

Bezděz,  foto: Jan Sovka / Creative Commons 3.0 Unported
"Dále na hradě můžeme vidět Purkrabský palác a samozřejmě i místnosti, kde byla vězněna Kunhuta se svým synem Václavem po smrti Přemysla Otakara II. v roce 1278. Hrad Bezděz je také znám tím, že kulturně žije. Například v květnu pravidelně se tam koná noční výstup na Bezděz s koncertem v Purkrabském paláci a v létě tam pan kastelán pořádá také celou řadu zajímavých aktivit."

Nejen Bezděz, ale i celý Máchův kraj láká svojí romantikou každoročně tisíce turistů. Máchovo jezero je dnes skryto v lesích, nabízí výlety na lodičkách, tobogány či bungee jumping z výšky až 50 metrů.

10
50.563578900000
14.650310800000
default
50.563578900000
14.650310800000
50.583018620000
14.649410250000