Dokumentarista Karel Vachek uzavírá své americké turné

vachek_karel2.jpg

Karel Vachek je jedna z nejvýraznějších osobností českého filmu, řada mladších dokumentaristů se k němu otevřeně hlásí a přejímá některé jeho filmařské postupy. Jeho filmy se vyznačují nezapamatovatelně dlouhými názvy. Začínal v 60. letech, za normalizace mu byla znemožněna činnost, po převratu postupně realizoval rozsáhlou filmovou tetralogii Malý kapitalista, jež svérázným způsobem mapovala českou společnost 90. let a přelomu století. V těchto dnech svou tvorbu představuje v USA.

Režisér Vachek své filmy v Americe představil nejprve na konci října na Harvardské univerzitě a teď 4. listopadu na Yaleské univerzitě. Na obou uvedl svůj film Záviš, kníže pornofolku... z roku 2006, na harvardu navíc promítl i dva svoje filmy ze 60. let, a na obou univerzitách současně přednášel. Jeho cestu podpořil Státní fond kinematografie. Na telefonu je Jan Šustr, kameraman, který Karla Vachka na jeho cestě doprovázel a dřív než on už se vrátil do Prahy. Pane Šustře, můžete vysvětlit, jaký je cíl té cesty?

"Smysl je ten, představit Karla Vachka v zahraničí, jeho filmy jsou určitě inspirací pro lidi na Harvardu i na Yalu a pro mladé studenty, kteří tam na těch přednáškách byli."

Před jakým publikem se prezentoval?

"Prezentoval se před univerzitním publikem, já jsem s ním tedy byl jen na Harvardu, před publikem studentů, filmových odborníků a nadšenců. Vesměs Američanů, ale někteří diváci byli myslím emigranti, protože mluvili trošku česky, ale už s americkým přízvukem. Způsob, jak on své filmy staví a jak působí na diváka, je vlastně univerzální, nemyslím, že by je americký divák neodkázal zpracovat. Samozřejmě že ta témata jsou možná lehce nesrozumitelná, protože Vachek se hodně zabývá českou situací, proto i při diskusi přicházely dotazy a musel Vachek vysvětlovat, jak se mají věci u nás, co kdo znamená, kdo je který člověk, ale přesto si myslím, že ta stavba i výraz jsou zajímavé i pro americké publikum."

Jak hojná byla účast na přednáškách a projekcích?

"Pohybovalo se to kolem třiceti, čtyřiceti lidí. Pan Vachek říkal, že když je tam víc než čtyři lidi, tak je to dobré. Myslím, že byl nadmíru spokojen."

A jaká byla vaše úloha po Vachkově boku?

"To byla úloha asistentky a překladatelky a posléze kameramana."

Jaký film jste tam natáčeli?

"Ten film se jmenuje Tmář a jeho rod a pokud já vím, tak se bude týkat některých nezodpovězených otázek světa, je to zvláštní, mystické, široké téma."

S kým jste v New Yorku točili?

"S panem Zechariou Sitchinem, to je velice známý sumerolog a pana Vachka velice zajímal."

Karel Vachek byl od roku 1979 v exilu právě ve Spojených státech amerických. Překvapuje mě, že vás potřeboval jako překladatele...

"Pan Vachek tam byl myslím čtyři roky, pak byl okolnostmi nucen se vrátit. Aščkoli tam pracoval a žil, tak se angličtinu nikdy moc nenaučil, jak sám říká, není na jazyky moc talentovaný, tak jsme mu tam s ní trochu pomáhal."

O organizaci Vachkova amerického turné se zasloužila v New Yorku žijící filmová kurátorka Irena Kovářová a také americká filmová vědkyně Alice Lovejoy, která se jeho filmovým dílem dlouhodobě zabývá.