Dřevní

0:00
/
0:00

Často mluvíme o nových slovech v češtině. Ne tak často se ale vynořují i slova ze zapomnění. Jazyk má přitom velký sklon k jazykové ekonomii a snaží se věci zjednodušovat. Ale není to jediná tendence. Uživatelé si s jazykem také rádi hrají a ozvláštňují ho - i proti jazykové ekonomii. To podle Věry Schmiedtové souvisí například se slovem dřevní.

Najednou tu máme staronové slovo dřevní, ne ve významu dřevěný, ale ve významu starodávný. Slovníky o něm říkají, že je to archaismus nebo slovo zastaralé. Je pravda, ale korpusy současného jazyka ho obsahují. Frekvence sice není nijak vysoká, ale slovo žije. Časté je ve spojení: dřevní doby, dřevní časy.

S jeho užitím se setkáme i v osobním dopise Jiřího Voskovce: "...díky za zaslání skvostných podobizen, jak říkával můj otec, dřevních. (Pamatuju se, že tomuto nezvyklému leč pěknému českému slovu jsem se naučil od něj.)"

- a ještě jednou_

"Jak mne to za časů dřevních naučili"

Toto slovo pochází z praslovanštiny, našli bychom ho třeba už i v díle Tomáše Štítného ze Štítného, tedy ve 14. století, o čemž se můžete přesvědčit v našem historickém korpusu češtiny. Tatínek Jiřího Voskovce žil v Rusku a v ruštině je slovo drevnij v tomto významu běžně užívané. Možná, že touto cestou se tatínkovi česká podoba aktivovala a předal ji svému synovi.

Podívejme se na některé kontexty jeho užití v současné češtině. Takto slovo užil Jiří Kratochvil: A bodejť by ne, když ...(fotografii) v těch dávných, pradávných, a tady by se už hodilo říct dřevníchčasech míval zvětšenou a zarámovanou na zdi svého starého ateliéru.

Ivan Martin Jirous slovo užil poněkud ironicky: A že, jak psali v Průboji, z nedostatku čerstvých informací vydává historie z dřevních dob českého undergroundu... Pravdivý příběh Plastic People.

Další kontexty z korpusu:

- Pracovníci počítačového centra přišli v dřevních dobách roku 1991 na to, že je nebaví chodit s šálkem v ruce přes půl budovy.

- Byly to dřevní fotbalové doby, kdy trenéři ke studiu soupeře a stanovení taktiky nepoužívali vůbec videozáznamy.

- Komu to připomíná zlaté časy dřevního kapitalismu z konce předminulého století, nemýlí se.

- ...má dnes samozřejmě jiné podoby než v krvavých dobách dřevního komunismu.

Nakonec se podívejme jak toto slovo použil Břetislav Rychlík v knize Konec žebřiňáků:

- Stejně fantaskně sunuly se dřevní tanky mezi kaťušemi a opancéřovanými jadernými novoobrněnci. Kráčel jsem proti nim při pravém okraji cesty.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz