Duchcov – poslední působiště Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov, foto: Klára Stejskalová

Zámek Duchcov, neboli Dux, jak zní původní německý název, se může pochlubit osmisetletou historií. Největší rozkvět zažil v době, kdy panství patřilo starobylému šlechtickému rodu Valdštejnů. Především v druhé polovině 18.století na zámku panoval rušný společenský život. Pobývali tu Schiller i Goethe, Ludwig van Beethoven i Frédéric Chopin. Ale především tu posledních 13 let života strávil italský světoběžník a vyhlášený milovník žen Giacomo Casanova. Právě na duchcovském zámku v Podkrušnohoří nedaleko Teplic napsal své paměti. Jeho pobyt je lákavým turistickým magnetem. V rámci dnešního cestování se s Klárou Stejskalovou vydejme na prohlídku tohoto šlechtického sídla.

Valdštejnská obrazárna

Obrazárna na zámku Duchcov,  foto: Klára Stejskalová
„V roce 1895 celá tato obrazárna čítala neskutečných 442 obrazů. A byly tu zastoupeni takoví mistři jako Eyck, Vermeer, Rubens, Rembrand van Rijn. Po druhé světové válce byla sbírka zkonfiskována československým státem. 100 pláten si přivlastnila Národní galerie v Praze, některé skončily na zámku Sychrov a osud některých dalších obrazů je neznámý“.

S průvodcem Petrem procházíme Valdštejnskou galerií. Jde o jediné prostory, které najdeme v původní autentické podobě.

„V současnosti vystavujeme 131 obrazů a tím nejcennějším je manýristický obraz Venuše a Adónis od Bartholomea Sprangera, který namaloval pro samotného císaře Rudolfa II.“

Valdštejnové vtiskly původně baroknímu zámku klasicistní tvář. Zámek rozšířili a postarali se o rozkvět celého panství. O to smutnější byl osud Duchcova ve 20 století. Kastelán Marián Hochel:

Ve Valdštejnské galerii se vyjímá Sprangerův obraz Venuše a Adónis,  foto: Klára Stejskalová
„Rod Valdštejnů opustil zámek v roce 1921, kdy ho odprodal státu. Od té doby byl zámek sídlem řady institucí, úřadů, sociálního zařízení, byl tu i starobinec. Interiéry byly poškozeny různými zásahy. Teprve od 60 let se začalo s rekonstrukcí a postupným zpřístupňováním zámku. Bohužel část krásné barokní zahrady byla zničena kvůli těžbě hnědého uhlí.“

Hlavním magnetem Casanova

Přicházíme do křídla, které bylo tzv. předsunuté, tzv. biliárové křídlo. To jsou prostory, kde strávil posledních 13 let života Giacomo Casanova. Muž, který si dopisoval s pruským králem Fridrichem II. Velikým, ruskou carevnou Kateřinou II., francouzským filozofem Voltairem a dalšími, to neměl na Duchcově nijak snadné. Podle kastelána Mariána Hochela mu zdejší služebnictvo značně znepříjemňovalo život.

Hlavní prohlídkové okruhy:

- Valdštejnský– představuje rod Valdštejnů jako sběratele umění a významné mecenáše

- Casanova na zámku– dozvíte se o posledních letech života Casanovy

Otevřeno od úterý do neděle

Vstupné: 80 Kč dospělí / 60 Kč děti; v cizím jazyce 160 Kč/ 80 Kč

Vzdálenost: cca 100 km od Prahy

„Byly problémy v komunikaci. I v nadřazeném chování Casanovy. Snažili se mu to tady znepříjemnit. Bylo zde několik vyhrocených situací, jako když správce namaloval Casanovův obraz, pomaloval ho výkaly a vystavoval na náměstí v Duchcově. Casanova se pokusil odejít, ale nakonec zůstal, protože ve službách hraběte Valdštejna našel finanční zázemí a mohl se věnovat literatuře a domlouvaly se, že sepíše dějiny Albrechta z Valdštejna. To ale nestihl. Začal sepisovat své vlastní paměti, které ho proslavily. Psal i scénáře pro duchcovské a teplické divadlo.“

Casanova předlohou Dona Giovanniho

Předpokládá se, že Casanova se podílel i na přípravě libreta k Mozartově Donu Giovannimu.

„Říká se, že právě Da Ponte v této opeře zachytil příběh Casanovy – dona Juana, milovníka žen, ale příběh končí tragicky, což se Casanovovi nelíbilo. On se zúčastnil premiéry ve Stavovském divadle a byl tím koncem velmi popuzen.“

Giacomo Girolamo Casanova (2. dubna 1725, Benátky – 4. června 1798, Duchcov) byl italský spisovatel, špión a diplomat. Zanechal po sobě všestranné literární dílo (psané převážně ve francouzštině, zčásti v němčině a italštině). Zásluhou svého nejvýznamnějšího autobiografického díla, „Dějiny mého života (Storia della mia vita)“, v němž autor bez skrupulí popisuje svá četná milostná dobrodružství, se jeho jméno stalo synonymem pro svůdníka.

Postupně procházíme pracovnou, ložnicí a dalšími místnostmi, kde Casanova pobýval. Udělat si představu není problém, autentických relikvií je až na výjimky pomálu.

„Jedná se o křeslo, ve kterém Casanova, ve kterém naposledy vydechl. Bylo to v ranních hodinách ve společnosti hraběte Valdštejna a knížete z Teplic, což byl na sklonku jeden z jeho nejbližších přátel. To křeslo bylo prezentováno už samotnými Valdštejny jako Casanovovo úmrtní křeslo.“

Zámek je magnetem pro turisty z celého světa. Před pokladnou se právě tísní skupina z Francie. Podle kastelána Mariána Hochela by v budoucnu měli návštěvníci mít možnost vidět Casanovův příbytek i s autentickými dobovými výmalbami, aby získali ještě dokonalejší představu o životě nejslavnějšího obyvatele duchcovského zámku.

10
50.602202200000
13.746399100000
default
50.602202200000
13.746399100000